Genel Bakış

DoseWatch

DoseWatch*, doğrudan herhangi bir görüntüleme cihazından veya PACS'den radyasyon dozunun kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması için kullanılan web tabanlı bir hasta radyasyon dozu izleme yazılımıdır. DoseWatch, çok modalitelidir ve tedarikçiden bağımsızdır.

DoseWatch, radyologların doğru doz sağlarken tanısal kalitede görüntüler üretmesine yardımcı olur. Hastaların zaman içindeki kümülatif dozunu izleyerek aşırı tıbbi radyasyona maruz kalınmasını engellemeye yönelik önlemler alabilirsiniz.

DoseWatch, sisteminizin tamamında radyasyon dozunu izlemenize ve yönetmenize olanak tanır, böylece aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Kümülatif doz izleme olanağıyla Tüm Modalite ve Cihazlarda Farkındalığı Artırma. DoseWatch, çeşitli görüntüleme prosedürlerinden geçen hastalara sunulan radyasyon dozunu değerlendirmek üzere sağlık sistemleri üzerinde çalışır.

Görüntü kalitesi ve doz arasında doğru dengeye ulaşmak için analiz araçlarıyla Performansı Artırma. DoseWatch, riski en aza indirerek hasta bakımını iyileştirmenize yardımcı olur.

Radyasyon güvenliği personeli, iç paydaşlar, hastalar, dış yönetim organları ve düzenleyici makamlar için raporlama özellikleriyle Gerekli Koşulları Karşılama.

Avantajlar

DoseWatch

DoseWatch* her bir hastanın maruziyetini belirleyerek, değişkenlik kaynaklarını tanımlayarak, protokol ve inceleme sunma kapasitesini geliştirerek hasta bakımını iyileştirmenize yardımcı olur.

Üreticiden Bağımsız Olarak Tüm Modalitelerde Radyasyon Dozu Verileri Analiz Edin

 • CT, mamografi, Girişimsel ve Kardiyovasküler, Cerrahi/Mobil C kolları ve Radyografi de dahil olmak üzere dozimetri verilerinin izlenmesi ve arşivlenmesi.
 • DICOM SR ve DICOM MPPS mesajları ile uyumluluk, MSSP/SR DICOM CT haricindeki incelemeler için DICOM görüntü başlığı çözümü, doz raporu görüntülerinden ilgili verileri çekmek için Optik Karakter Tanıma (OCR) ve veri toplama işlemini maksimuma çıkarmaya yönelik hibrid bağlantı seçenekleri.
 • GE CT veyaInnova görüntüleme sistemleri ile merkezler için veri açısından zengin, tescilli bağlantı kapasitesi.
 • Her modalite için hasta bilgilerini, ışınım geçmişini ve kümülatif doz metriklerini içeren iş listesi panosu. DoseWatch ayrıca doz düzeylerinin önceden tanımlanan bir eşiği aşması durumunda kullanıcıları uyarır.

Değişkenliği Azaltmak İçin Doz Aykırılıklarının Nedenlerini Tespit Edin ve Giderin

 • Doz düzeyleri önceden tanımlı eşikleri aştığında uyarı ile bildirim sistemi.
 • Merkeze, cihaza, tetkik açıklamasına, periyoda ve hasta yaş aralığına göre sınıflandırma yapılarak, tüm modalitelere ilişkin tetkik doz metriklerinin karşılaştırılması için doz karşılaştırma analizi.
 • Ön yapılandırmalı ve özelleştirilebilir raporlar.
 • Kullanımı kolay pano, hastaların kümülatif doz ve tıbbi geçmişine hızlı erişim sunar.
 • Performansı ulusal ve yerel Tanısal Referans Düzeyleriyle karşılaştırma.

Standartlara Dayalı Metriklerle Kuruluşunuzdaki Genel Doz Maruziyetlerini Değiştirin

DoseWatch, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda entegre analiz ve optimizasyon özellikleri içerir:

 • Çekim bilgilerinin ve doz indekslerinin daha önce mümkün olmayan bir ayrıntı düzeyinde kayıt altına alınmasıyla tüm girişimsel ve kardiyovasküler prosedürlerin net olarak görülmesi.
 • Kullanıcıların, dozimetristin her incelemeyi nasıl gerçekleştirdiğini anlamasına olanak tanıyan IsoCenter Kaydırması ve mA Modülasyonu ile kaliteli inceleme.
 • Bedene Özel Doz Tahmini (SSDE) (CT) - DoseWatch, SSDE'yi AAPM Task Group Raporu 204 sürümüne göre otomatik olarak değerlendirir. SSDE, dozun hastanın bedenine uygun olarak değerlendirilmesi için AAPM (Amerikan Tıbbi Fizikçiler Birliği) tarafından geliştirilmiş bir metriktir.
 • RadLex haritalaması yoluyla tetkik açıklaması adlarının standardizasyonu; HL7 entegrasyonu ile RIS ve DoseWatch verilerinin uyumlu hale getirilmesi ve doz bilgilerinin RIS/EMR üzerine otomatik olarak dahil edilmesi.

DoseWatch, IHE Radyasyon Maruziyeti İzleme (REM) doz alım aracı (doz bilgilerinin toplanması için) ve doz raporlama aracı profillerine (doz raporlarının ACR DIR gibi ulusal/bölgesel kayıtlarda yayınlanması için) uyar. DoseWatch, ACR (Amerikan Radyoloji Koleji) DIR (Doz İndeksi Kaydı) Onaylı Yazılım İş Ortağı'dır.

Kurum Çapında Entegrasyon

DoseWatch blue printKurum çapında kapsama için esnek veri edinimi

DoseWatch* görüntü başlıklarından, DICOM Modalite Prosedür Gerçekleştirme Adımı mesajlarından (MPPS), doz raporu görüntülerindeki OCR'den, Radyasyon Dozu Yapılı Rapor'undan (RDSR) ve diğer araçlardan dozla ilgili bilgileri toplar. Bu esnek yapılandırma, kullanıcıların RDSR ile uyumlu olmayabilecek daha eski görüntüleme cihazları da dahil olmak üzere tüm cihazlarda dozimetri verilerine erişmelerine olanak tanır.

DoseWatch Optimizasyon HizmetleriKlinik Uygulamalar Uzmanı'ndan tesiste destek alabileceğinizden emin olabilirsiniz

GE Healthcare, tesiste DoseWatch eğitimi sunması için özel bir Klinik Uygulamalar Uzmanı sağlamaktadır. Klinik Uygulamalar Uzmanı aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek üzere doğrudan kullanıcılarla birlikte çalışır:

 • Geçmiş doz verilerini inceleme
 • Tüm dozimetri protokollerinin ana hattını çıkarma ve bunları inceleme
 • Protokollerin standart hale getirilmesine ve düzenlenmesine yönelik fırsatları tanımlama
 • ITıbbi radyasyon maruziyetini azaltmak ve görüntü kalitesini iyileştirmek için fırsatları tanımlama
 • ALARA ilkelerini inceleme

GE Healthcare, DoseWatch uygulamasını bütünüyle destekleyecek bir Bilgi Teknolojisi (ITPS) organizasyonuna sahiptir.

Özel proje yöneticiniz proje planlaması, sistem kurulumu, modalite cihaz entegrasyonu, bilgi sistemi entegrasyonu, eğitim ve daha fazlasını sağlar.

Size Verdiğimiz Söz

DoseWatch doz optimizasyonu, klinik eğitimi ve düşük doz teknolojileri konusunda kapsamlı bir alan uzmanlığı sunan, temel OEM görüntüleme teknolojisine yönelik olarak medikal fizikçiler tarafından geliştirilmiş tek doz yönetimi yazılımıdır. GE Healthcare olarak tıbbi görüntüleme sürecini geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Devamlı olarak görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmanın ve radyasyon maruziyetini en aza indirmenin yeni yollarını arıyoruz.

Tıbbi radyasyon maruziyetini en aza indirmek için teknoloji mühendisliğinden yararlanmak işimizin önemli bir parçasıdır ancak tıbbi radyasyon maruziyeti konusunda sağlık uzmanlarına ve hastalara sunduğumuz eğitim de bir o kadar önemlidir. GE kendini danışmanlık hizmetleri, teknoloji ve analiz yoluyla sürekli değişime, operasyonel performansı artırmaya ve klinik bakım hizmetinde dönüşüm gerçekleştirmeye adamıştır.

Video Testimonials

Interview with Dr. Doug Hansell, CMO, regarding medical imaging and the DoseWatch dose management solution.


DoseWatch: Interview with Professor Gould, UCSF.


Interview with Jean Patrick Lajonchere, CEO, Paris St Joseph Hospital.

Jean Marc Pinon, Imaging manager, Creil Hospital, regarding balancing medical imaging benefits with patient dose.


Pete McCabe, CEO of GE Healthcare Services speaking about dose.


Questions?