Genel Bakış

Mümkün olan en düşük radyasyon dozuyla kaliteli tanı hizmeti sunmanın önemli bir hedef olduğunun bilincindeyiz.

Ancak bunun için, düşük doz kullanan cihazlardan daha fazlasına ihtiyacınız var. Kapsamlı bir doz yönetimi programı aynı zamanda, sevk eden doktor ve cihazı kullanan teknisyenlerden taramayı okuyan radyologlara ve protokolleri değerlendiren medikal fizikçilere kadar tüm görüntüleme ekibinin ortak çalışmasını da gerektirmektedir.

Kanıta dayalı en iyi uygulamalardan oluşan entegre bir program, kurumunuzun tamamında PACS ve RIS sistemlerinizle entegre şekilde radyasyon dozunu hasta seviyesinde kayıt altına almanıza, takip etmenize, raporlamanıza ve izlemenize yardımcı olabilir.

Kurumunuzu yeni düzenlemeler ışığında, denetim standartları ve artan hasta eğitimleri ile bir doz yönetim lideri haline getirmenin şimdi tam sırası. Hepsinden de önemlisi, optimum hasta bakımı için izlenmesi gereken doğru yol bu.

GE Healthcare’in Doz Yönetimi çözümleri aşağıdakileri gerçekleştirmenize yardımcı olarak Doz Liderliğine ulaşmanıza yardımcı olabilir:

 • Kurumunuzda ve cihazlarınızda kapsamlı veriler toplama 
 • Hastanenizdeki riski yönetme
 • Gelişmiş analizlerle teknolojinizden daha iyi değer elde etme
 • Departmanınız dahilinde tek bir ekosistem oluşturma

Doz liderliğine giden yolculuğunuz burada başlıyor.

Nerede duruyorsunuz?

Nerede durduğunuzu biliyor musunuz?

 • Tarayıcılarınızda mevcut olan düşük doz teknolojilerden tam olarak yararlanıyor musunuz?
  • Bu teknolojiler tutarlı bir şekilde kullanılıyor mu ve bu kullanımı izliyor musunuz?
 • Sisteminizin tamamındaki tüm görüntüleme noktalarınızda düşük doz teknolojilerine sahip misiniz?
 • Mevcut ve yeni personel için tıbbi radyasyon ve çeşitli düşük doz teknolojileri konusunda tutarlı bilgi düzeyleri sağlamaya yönelik devam eden eğitim programlarınız neler?
 • Tanısal görüntüleme incelemelerinde yer alan değişkenlerin birçoğunu etkili bir şekilde izlemek ve yönetmek için kullandığınız yerleşik sistemler neler?
  • Hangi hastalar ve hastalıklar tedavi ediliyor?
  • Görüntüleme personelinizin bilgi, deneyim ve beceri düzeyi nedir?
  • Görüntüleme protokollerini ve uygulamalarını biliyor musunuz?
 • Her inceleme için her seferinde dozu ölçüyor ve doz metriklerini takip ediyor musunuz?
  • Bu metrikleri ne sıklıkla gözden geçiriyorsunuz?
  • Uygulamalarınızı geliştirmek için bunları nasıl kullanıyorsunuz?

İster yeni başlıyor olun ister gelişim fırsatları arıyor olun GE Healthcare’in Doz Yönetimi çözümlerinin birinden yararlanabilirsiniz.

GE Blueprint

GE Blueprint – Bir Doz Yönetimi Çözümü:

Liderliği, uygulamaları ve teknolojiyi içeren kapsamlı bir yaklaşım kullanan GE Blueprint, sağlık kuruluşlarının doz tekniği ve teknolojisinin ötesinde kapsamlı bir radyasyon dozu yönetim stratejisi için stratejik bir yol haritası oluşturmasına yardımcı olur.

Liderlik:
Bir radyasyon dozu yönetim programı en fazla onu yöneten, denetleyen ve çalıştıran kişiler kadar verimli olabilir. GE Blueprint şunları sunar:

 • Doz Eğitimi Portföyü – Radyasyon güvenliği eğitiminden protokol optimizasyonu ve teknisyen doz bilgisi değerlendirmesine kadar personelinize eğitim vermenin çeşitli yollarını sunuyoruz. 
 • Karşılaştırmalı Değerlendirme – Hizmet sağlayıcıların, doz yönetimi çalışmalarına göre karşılaştırmalı bir performans referans noktası elde etmesine olanak tanır ve Doz Yönetimi için bir stratejiye sahip olmanın değerinin vurgulanmasına yardımcı olur.
 • Doz Mükemmelliği Programı – GE Healthcare, kapsamlı bir radyasyon dozu yönetim programının oluşturulması konusunda sağlık kuruluşlarını destekleyerek hasta bakımının iyileştirilmesine yardımcı olmak üzere iş ortaklığı sunar.
 • Müşteri İletişimi Paketi – Pazarlama araç kiti, müşterilerin doz yönetimi uygulamalarını sevk eden doktorlara/planlamacılara, ödeyenlere, düzenleyici kurumlara ve hastalara aktarmalarına yardımcı olur.

Uygulamalar:
Bir doz azaltma programının tüm potansiyel avantajlarından faydalanmak için uygulamaları, prosedürleri ve protokolleri optimize etmeniz gerekir. GE Blueprint şunları sunar:

 • DoseWatch – Kapsamlı görüntüleme kurumunuzdan standartlara dayalı verileri alın ve bu bilgileri kuruluşunuzda doz yönetimine yönelik olarak kullanın.
 • Innova Doz Raporları – E-posta ile düzenli aralıklarla, doz raporları sunan girişimsel sistemlerden doz özetleri alın.
 • Doz Mükemmelliği Programı – Doz süreçlerinizi ve uygulamalarınızı değiştirmek için GE uzmanlarının desteklediği programdan yararlanın.
 • Karşılaştırmalı Değerlendirme – Hedef, radyasyon maruziyetini azaltmak için sağlık sistemi çalışmalarınızda karşılaştırmalı değerlendirme yapmak ve radyasyon doz yönetimi programınızı geliştirmeye yönelik fırsatları ortaya çıkarmaktır.

Teknoloji:
Mevcut teknolojilerin kullanımıyla bir araya getirilen doz azaltma teknolojileri, tüm tanısal modalitelerde tanısal görüntü kalitesini korurken dozu sürekli olarak optimize etmenize yardımcı olabilir. GE Blueprint şunları sunar:

CT için: 

 • ASiR – İlk iteratif rekonstrüksiyon teknolojisi, piksel gürültü standart sapmasında azalmaya olanak tanıyabilir ve teknolojinin rekonstrüksiyon algoritması tanısal görüntülerin çekiminde daha düşük mA sağlayarak gerekli dozu azaltır. 
 • VEO – Dünyanın ilk model tabanlı iteratif rekonstrüksiyon ürünüdür. Gelişmiş algoritmaları ve ileri işlem gücünü bir araya getiren VEO, piksel gürültü standart sapmasında azalmaya olanak tanıyabilir.
 • DoseCheck – DoseCheck, önceden tanımlanan bir doz düzeyi aşıldığında sizi uyarır. Operatörünüze durum hakkında uyarı verilir.

Girişimsel:

 • Doz Azaltma Özellikleri – Doğru kararları almak için ihtiyaç duyduğunuz klinik bilgilere erişiminizi korurken doz ayarlarını masa yanında optimize edin ve kişiselleştirin.
 • Doz Farkındalığı Çözümleri – Sağlık kuruluşlarına akıllı ve kapsamlı doz bilgileri sağlayarak radyasyon yönetimi için proaktif bir yaklaşıma olanak tanır. 
 • Doz Verimliliği Teknolojileri – Dozu mümkün olan en düşük düzeyde tutmanıza yardımcı olurken ihtiyaç duyduğunuz görüntü netliğini sağlamak için tasarlanmış teknolojilerdir.

Size Taahhüdümüz DoseWatch; doz optimizasyonu, klinik eğitimi ve düşük doz teknolojileri konusunda kapsamlı bir alan uzmanlığı sunan, temel OEM görüntüleme teknolojisine yönelik olarak medikal fizikçiler tarafından geliştirilmiş tek doz yönetimi yazılımıdır. GE Healthcare olarak tıbbi görüntüleme sürecini geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Devamlı olarak görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmanın ve radyasyon maruziyetini en aza indirmenin yeni yollarını arıyoruz.

Tıbbi radyasyon maruziyetini en aza indirmek için teknoloji mühendisliğinden yararlanmak işimizin önemli bir parçasıdır ancak tıbbi radyasyon maruziyeti konusunda sağlık uzmanlarına sunduğumuz eğitim de bir o kadar önemlidir. GE kendini danışmanlık hizmetleri, teknoloji ve analiz yoluyla sürekli değişime, operasyonel performansı artırmaya ve klinik bakım hizmetinde dönüşüm gerçekleştirmeye adamıştır.  

DoseWatch

DoseWatch* Genel Bakış:

DoseWatch, tedarikçiden bağımsız olarak doğrudan herhangi bir görüntüleme cihazından radyasyon dozu istatistiklerinin kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması için kullanılan çok modaliteli, web tabanlı bir doz izleme yazılımıdır.

Doz düzeylerini makul ölçüde mümkün olan en düşük (ALARA) düzeylerde tutarken keskin ve net tanısal görüntüler elde edebilirsiniz. DoseWatch, zaman içindeki kümülatif dozu izler ve aşırı tıbbi radyasyon maruziyetinin önlenmesine yardımcı olur.

Otomatik çok modaliteli ve çok tedarikçili doz izleme

DoseWatch, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli görüntüleme sistemlerinden dozimetri bilgilerini otomatik olarak alır ve saklar:

 • CT tarayıcıları
 • Girişimsel Radyoloji (IR) Sistemleri
 • Kardiyovasküler (CV) Sistemler
 • Mamografi Sistemleri
 • Radyografi Sistemleri
 • Cerrahi/Mobil C Kolları

DOSEWATCH HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALIN! 


Questions?

Downloads

Low-Dose Imaging: Developing Radiation Management Programs
Advances in imaging technology have had a profound impact on patient morbidity and mortality. Without question, imaging saves lives. However, high doses of radiation can result in long-term risk to patients. Radiation dose management programs enable the prudent application of imaging technology to ensure that patients receive the right procedure at the right time at the right dose. 

Radiation Dose Management: A Patient Safety Priority
Advances in diagnostic imaging have transformed patient care, enabling timely, effective decision-making and ultimately saving lives. The benefits, however, do not come without risks. Overexposure to radiation is linked to cancer; a 2009 study published in the Archives of Internal Medicine estimates 29,000 future cancers and 14,500 future deaths may result from the 72 million computerized tomography scans performed in the United States in 2007.

1. These articles don't necessarily reflect the views of GE Healthcare.

Related Products and Information