Varlık Yönetime Genel Bakış

Hastanelerin mobil klinik varlıklarını ne kadar iyi yönettikleri, bakım maliyeti ve kalitesinde temel bir faktördür. Birçok hastane kabarık ve yeterince kullanılmayan envanterler, etkisiz iş akışı süreçleri ve yetersiz varlık bilgisinin yanı sıra sınırlı bakım ve servis uygulamaları nedeniyle milyonlarca dolar kaybetmekte ve hastalarını risk potansiyeline maruz bırakmaktadır.

Şu konularla ilgileniyor musunuz?

  • Varlık kullanımını geliştirme
  • Mobil cihaz envanterlerinin boyutlarını en uygun hale getirme
  • Sermaye ve işletim masraflarını azaltma
  • Personelin verimliliğini artırma
  • Mevzuat uygunluğunu artırma
  • Kaybı önleme

Varlık Yönetimi uygulaması, sağlık kuruluşlarına varlıkların kullanılabilirlik durumunu ve kullanımını önemli ölçüde iyileştirmeye yönelik teknolojiler sunarak operasyonel uzmanlık ve kanıtlanmış metodolojilere erişim imkanı tanımaktadır. GE, etkili hasta bakımı sağlamanıza ve ayrıca işletim ve sermaye masraflarını azaltmanıza yardımcı olabilir.


AgileTrac
AgileTrac, mobil tıbbi varlıkların izlenebilmesi için Gerçek Zamanlı Lokasyon Sistemini (RTLS) kullanmaktadır; böylelikle kullanıcılar ekipmanın lokasyonunu belirlemek, dağıtımı kontrol etmek, uygunluğu geliştirmek, kaybı önlemek ve maliyetleri düşürmek için ihtiyaçları olan bilgilere derhal erişebilir.

performance solutions assetplus.

AssetPlus
AssetPlus, sağlık kuruluşlarının bakım faaliyetlerini titiz bir şekilde izleyerek varlığa ilişkin riskleri yönetmesine ve kesin yatırım planlaması ve daha iyi varlık kullanımı ile maliyetleri kontrol etmesine yardımcı olan Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Çözümüdür (CMMS).