Duyurular

Biyoproses ve Downstream Tekniklerine Giriş (DEV1) eğitimine 142 gün kaldı.

Biyoproses ve Saflaştırma (Downstream) Tekniklerine Giriş (DEV1) Eğitimi 8-10 Kasım 2016 tarihlerinde GE Healthcare Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Laboratuvarında.

Teorik ve pratik uygulama içerikli eğitimimize kayıt için tıklayınız. Detaylı bilgi için “Eğitim programları” bölümüne bakınız.

Biyoproses ve Saflaştırma (Downstream) Tekniklerine Giriş (DEV1) Eğitimi, ilaç endüstrisinden 4 farklı firmadan katılımcılarla 26-28 Nisan 2015 tarihlerinde GE Healthcare Yaşam Bilimleri ve Teknoloji Laboratuvarında gerçekleştirildi.

GE Yaşam Bilimleri Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarımızın resmi açılışı Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısının ve değerli müşterilerimizin katılımlarıyla 24 Mart 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

Genel Bilgi

GE Yaşam Bilimleri Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, GE’nin gelişmiş teknolojilerinin yerinde değerlendirilebilmesi, biyoteknoloji alanında teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi, araştırma-geliştirme projeleri kapsamında küçük ölçekli, deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla Teknopark İstanbul bünyesindeki GE İnovasyon Merkezi’nde hizmet vermektedir.

GE Yaşam Bilimleri birimi olarak müşterilerimize yaklaşık 30 senedir sunmakta olduğumuz eğitim hizmetlerimiz, ürün ve teknoloji portföyümüz ile uluslararası erişimimizin de gelişmesiyle sürekli gelişmekte ve güncellenmektedir. Eğitim hizmetlerimiz aracılığıyla konularında uzman GE bilim insanları biyolojik ilaç geliştirme konusundaki bilgi ve birikimlerini eğitimlere katılan müşterilerimizle paylaşmaktadırlar. Upstream ve downstream’e yönelik düzenlenen, temel hücre kültüründen başlayarak ölçek büyütme (Scale-up) ve transfer ile büyük ölçekli üretime kadar geniş bir yelpazede sunulan uygulamalı ve pratik eğitimlerimiz birçok ülkede bulunan eğitim tesislerimizde ve Istanbul GE Yaşam Bilimleri Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarında müşterilerimize sunulmaktadır.

Fast Trak global eğitim faaliyetlerimiz hakkında bilgi için bu linki kullanarak bilgi alabilirsiniz. 


Laboratuvar Altyapısı

Teknoloji ve eğitim laboratuvarımız;

-Biyoreaktör (single-use)

-Protein saflaştırma

-Tampon hazırlama ve saklama tankı

-WesternBlot

-Elektroforez (SDS-PAGE)

-Hücre görüntüleme

-Spektrofotometre

-Steril bağlantılama ve kapatma

Sistemleri/cihazları, gerekli temel laboratuvar araç-gereçleri ile donatılmıştır. Mevcut cihazlar, eğitim merkezimizde verilecek eğitimlerin uygulamalı laboratuvar çalışmalarına ve laboratuvar ölçekli proje çalışmalarının gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır.

ÄKTA avant 25 ÄKTA pure ÄKTA start ÄKTA flux
ReadyToProcess WAVE 25 Xcellerex XDR-10 Single-Use Bioreactor Cytell Cell Imaging System Amersham Imager 600
Amersham WB System SimpliNano Spectrophotometer Hot Lips Tube Sealer Sterile Tube Fuser
Xcellerex XDUO Quad Intelligent
Single-Use Mixing System

Eğitim Programları

GE Yaşam Bilimleri Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, biyofarmasötik proses geliştirilmesine yönelik düzenlediği eğitim modüllerini, tecrübeli eğitim ekibi ve gelişmiş teknoloji altyapısıyla müşterilerimize sunabilmektedir.

Bu eğitimler, biyolojik ilaç AR&GE ve üretim faaliyetlerinde görev alan/alacak mühendis, bilim insanı ve operatörlere yönelik olup fermantasyon ve saflaştırma prensipleri, optimizasyon teknolojileri ve pratik uygulamalar konularına odaklanmaktadır. Aşağıda eğitim programlarımıza ilişkin bilgiler yer almaktadır.

CELL 1 - Biyoreaktör Hücre Kültür Teknolojisi (Upstream)
 • Hücre kültürü teknolojisi üzerinde kapsamlı eğitim
 • Detaylı pratik uygulamalar
 • Hayvan hücre kültürlerinde; proses geliştirme, değerlendirme, ölçek büyütme (scale-up) ve biyomühendislik

Eğitim tanımı:

Üç buçuk gün süren bu eğitim, size, bilimsel tecrübemizin ve hücre kültürü için uygulamalı deneylerimizin kombinasyonuyla, hücre kültür teknolojisi konusunda kapsamlı bir içerik sunar. Ayrıca, tek kullanımlık ekipmanlar ile biyoprosesin uygulanabilirliği ve hücre kültürü gerçekleştirilerek katılımcılara gösterilmektedir.

Hücre kültürü uygulamalarında ana noktalar; proses geliştirme ve değerlendirme, ölçek büyütme ve biyomühendislik uygulamalarıdır. Laboratuvar deneyleri süresince tek kullanımlık biyoreaktörlere aşılama yapılması ve kültürlerin performanslarının değerlendirmesi katılımcılar tarfından gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak, hücre kültürü besiyeri geliştirme ve hücre metabolizması hakkındaki bilgiler verilecektir. Katılımcılar fed-batch tekniği ile çalışan bir biyoreaktör sistemine yönelik, besiyeri içeriği, hücrelerin beslenme stratejilerinin dizayn edilmesi gibi konuları uygulamalı olarak görebileceklerdir. Ölçek büyütme ve teknoloji transferi konularında detaylı açıklamar da eğitim kapsamında yer almaktadır.

DEV1 - Biyoproses ve Saflaştırma (Downstream) Tekniklerine Giriş
 • Üretim ölçekli biyomolekül saflaştırılmasına uygun, kromatografik teknikler ve endüstriyel proses ile ilgili uygulamalı temel dersler
 • Jel filtrasyon, iyon değişimi, hidrofobik etkileşim, afinite ve ters faz kromatografi teknikleri
 • Saflaştırma stratejileri ve optimizasyon
 • Proses hijyeni ve kolon hazırlama/paketleme
 • Laboratuvar pratikleri; süt proteini ya da koli basilinden protein saflaştırma

Eğitim tanımı:

Üç günlük temel eğitim, üretim ölçekli protein saflaştırma için uygun olan downstream proses tekniklerini kapsarken, bu tekniklerin proses dizayn edilme esnasında nasıl ele alınması gerektiğini anlatmaktadır. Bu eğitimin odağında, teknikleri anlama ve saflaştırma işlemi değişkenleri vardır. Optimizasyon ve saflaştırma stratejileriyle beraber, downstream proseslerde sıklıkla kullanılan çapraz akış filtrasyon (TFF) ve tüm kromotografik tekniklerin detaylı sunumları bu eğitim içinde yer alır. Ölçek büyütme problemleri, kolon bakımı ve proses hijyeni, endüstriyel ortam ve bu ortamın öncelikli amaçlarını açıklamak için kısaca gösterilmiştir. Ek olarak, ürün tanımlama için kullanılan analitik teknikler hakkında genel bilgi de verilmektedir.

Pratik uygulamalar küçük gruplar halinde gerçekleştirilirken, uygulamalı deneylerde ÄKTA avant sistemleri kullanılmaktadır.

DEV2 - Downstream Biyoproses Geliştirme
 • Proses geliştirmede ana problemler
 • Kromatografide adsorpsiyon teknikleri
 • Proses optimizasyonu
 • Kromatografi sistemleri temizliği
 • Homojenleştirilmiş S. Cerevisae hücrelerinden α-glukosidaz saflaştırılması için ölçeklenebilir proses geliştirme üzerine uygulamalar

Eğitim tanımı:

Beş günlük eğitim programı, stratejik düşünme üzerine kurulurken; “Nasıl stratejik düşünülür?”, “En uygun karar nasıl verilir?”, “Son derece ekonomik ve verimli kromatografik teknikleri nasıl geliştirilir?” gibi sorulara cevap verir. Teorik eğitimler ve pratik uyglulamalar; ölçeklenebilir, ekonomik ve verimli kromatografik proses geliştirmede rol alan kritik çalışma parametrelerinin dizaynına ve optimizasyonuna odaklanır. Bu eğitim ayrıca; proses hijyeni, rutin kolon bakımı ve ölçek büyütme problemleri gibi konuları da ele alır.

Kapsamlı pratik çalışmalarda, üç basamaklı kromatografik proses geliştirme ve üretime uygunluk için saflığı, geri kazanım ve verimlilik açısından optimizasyonu katılımcılar tarfından laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

MAB1 – Monoklonal Antikorlar için Downstream Prosesi Geliştirme
 • Monoklonal antikor moleküllerinin kromatografik yöntemler kullanılarak saflaştırılması
 • Spesifik olarak monoklonal antikorların downstream prosesinde kullanılan çeşitli tekniklere genel bakış
 • Monoklonal antikor saflaştırma prosesi için genel 3 basamaklı protokolün incelenmesi
 • Kromatografi basamakları için optimizasyon stratejileri
 • Monoklonal antikorların saflaştırılmasıyla ilgili ruhsatlandırma ve validasyon sorunlarının incelenmesi

Eğitim tanımı:

Dört günlük eğitim monklonal antikorlara giriş, antikor fragmanları ve antikorların biyolojik üretimindeki güncel zorlukları ele alarak başlar. Afinite kromatografisi kullanan platform proseslerine güçlü bir şekilde odaklanarak, genel saflaştırma stratejileri ele alınır. Bunun ardından, safsızlıkların (Protein A, agregatlar vs) ve canlı organizma yükü giderme için kullanılan multimodal tekniklerini içeren polishing basamağı detaylı şekilde ele alınır. Uygulamalı çalışmalarda, verimlilik, üretkenlik ve proses ekonomisi optimizasyonu için insan monoklonal antikoru üretim prosesi koşulların belirlenmesine yönelik pratik çalışmalar gerçekleşecektir. Bu çalışmalar kullanıcılar tarafından laboratuvarımızda gerçekleştirilecek olup, MabSelect Sure, Capto S ve Capto Q ve multimodal resinlerin kullanıldığı pratik uygulamaları içermektedir. Validasyon, ruhsatlandırma ve analitik yönetemlerin kullanılması gibi saflaştırma prosesiyle ilgili problemler de ele alınacaktır.

HTPD1 - Yüksek verimli Proses Geliştirme Çalışmasına Giriş
 • Yüksek verimli proses geliştirme (HTPD) araçları ve stratejilerini kullanan pratik çalışmalar
 • PreDictor RoboColumn ve PreDictor 96-well filter plate kullanımı
 • Uygulama örnekleri

Eğitim tanımı:

Bu çalışma, pratik uygulamalarla beraber HTPD kullanarak proses geliştirme ve kromatografik saflaştırma basamaklarınının optimizasyonuna odaklanır. Yine bu çalışma, en uygun proses şartlarını belirlemek için, önceden kromatografi resiniyle doldurulmuş PreDictor 96-well filter plate ve PreDictor RoboColumn’ların manuel ve otomatik modda kullanımını gösterir. Laboratuvar çalışmalarında, PreDictor platelerin, uptake ve elüsyon çalışmalarına yönelik pratik gerçekleştirilir. Ayrıca, otomatik PreDictor RoboColumn birimlerinin kullanımına yönelik gösterim ve tartışma eğitim içinde yer almaktadır. HTPD PreDictor plate kullanımı için uygulama örnekleri ve pratik ipuçları birlikte gösterilir.

Özelleştirilmiş Downstream Biyoproses Eğitimi

Özelleştirilmiş eğitim modülleri spesifik ihtiyaçlarınıza göre düzenlenir. İhtiyaca uygun olarak teorik anlatım ve pratik uygulama bölümlerinden oluşur.

Eğitim Kaydı

2016 yılı Fast Trak Eğitim Programları, eğitim programlarına kayıt, daha detaylı bilgi ve özel eğitim talepleriniz için lütfen aşağıdaki linkleri kullanınız.

- Fast Trak eğitim kayıt formu

- Fast Trak 2016 global eğitim programları

- Bilgi-özel eğitim talep formu

Proje Destekleri

GE olarak, İstanbul’daki Yaşam Bilimleri Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarımızda bulunan olanaklarımız ile, Türkiye’de bilimsel çalışmaları desteklemeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda akademik kurumlar gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri ile ilgili olarak sistemimize başvuruda bulunabilecek ve yapılacak başvurular değerlendirilerek, içerik ve zamanlama açısından uygun görülmeleri durumunda, laboratuvarımızdaki cihazların ücretsiz kullanımı ve ölçümlerin/analizlerin gerçekleştirilmesi gibi yatırım gerektiren alanlarda destek olunması sağlanacaktır. Proje desteği laboratuvarımızda bulunan ilgili ekipman portföyümüz ile sınırlı olup, ilgili projenin belli bir kısmını veya tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilebilecektir. Akademik kurum gerçekleştirmeyi planladığı çalışmasına ait sarf malzemeleri kendi imkanları ile karşılamakla sorumludur.

Ücretsiz cihaz kullanımı için başvuru aşağıdaki “Proje Desteği Başvuru Formu” linki üzerinden formun doldurulması ile gerçekleştirilebilir. Proje desteklerine ilişkin başvuru ve diğer süreçler aşağıdaki şemada özetlenmiştir.

Proje destek koşulları:
  • Proje destek talepleri sadece GE Yaşam Bilimleri Teknoloji ve Eğitim İstanbul Laboratuvarı ve bu laboratuvarda bulunan cihazlar     için gerçekleştirilebilir. Laboratuvarımızda bulunan cihazların listesine “Laboratuvar Altyapısı” linki üzerinden ulaşılabilir.
  • Çalışmalar bizzat proje yetkilisi ve /veya projede görevli akademik personel/öğrenci tarafından, laboratuvarda görevli GE               personeli gözetiminde gerçekleştirilir. Cihazların laboratuvar dışında kullanımı destek kapsamında söz konusu değildir.
  • Kullanılacak cihaza ait gerekli sarf malzemeleri/kimyasal v.b. gibi malzemeler de dahil olmak üzere tüm malzemelerin temini         proje yetkilisinin sorumluluğundadır.
  • Laboratuvara ulaşım, gerekli konaklama, yemek, malzeme transferi v.b. masraflar proje yetkilisinin/görevlisinin                           sorumluluğundadır.
  • Çalışmaları gerçekleştirmek üzere görevlendirilecek proje yetkilisi/görevlisine ait istenilen bilgilerin Tekopark İstanbul ve GE           Yaşam Bilimleri Laboratuvarı’na giriş işlemleri için önceden temin edilmesi zorunludur. Önceden bilgisi verilmeyen kişilerin             laboratuvara girişlerine izin verilemeyecektir.
  • Çalışmada gerekli malzeme temininde gecikme gerçekleşmesi durumunda cihaz kullanım desteği GE’nin belirleyeceği ileri bir         tarihe ertelenebilir.
  • GE, destek verdiği projeye ilişkin olarak elde ettiği bilgilerin gizliliğini garanti eder.
  • Onaylanan projelerin başlayabilmesi için ilgili başvuran kişiler ile GE arasında destek  faaliyetlerine uygulanacak kural ve koşulların yer aldığı sözleşmenin imzalanması bir ön koşul olup söz konusu sözleşmenin başvuran kişi tarafından imzalanmaması halinde GE desteği vermekten imtina edebilir.
  • GE herhangi bir nedenle çalışma için önceden belirlenmiş tarihte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2016 yılına ait proje başvuruları 2 Mayıs 2016 Pazartesi günü sona ermiştir.