Genel Bakış

Akciğer korumasına giden Mantıksal Yol

CARESCAPE R860* Akciğer Koruma için yeni nesil bir klinik mükemmeliyet sunan ve kullanım kolaylığını artıracak şekilde tasarlanmış yeni GE Healthcare Kritik Bakım ventilasyon cihazıdır.

CARESCAPE R860; kapsamlı literatür incelemesi, paralel sektör programları ve yoğun bakım uzmanlarının iş birliği kapsamında yapılan geniş bir araştırmanın sonucudur. Klinisyen geri bildirimleri, koruyucu ventilasyonun sağlanabilmesi için ventilatör kullanıcılarının etkileşimini basitleştirme ihtiyacını ortaya koydu.

Bunun sonucunda, kullanılabilirlik testleri aracılığıyla sistem kullanılabilirlik skoru (SUS) ve Kullanıcı Deneyimi (UX) ölçeği değerlendirilerek yenilikçi üst düzey araçların kullanımını kolaylaştıracak sezgisel bir kullanıcı arayüzü oluşturulmuştur.

İstediğiniz görünümü seçin:

Yeni GE navigasyon konsepti, klinik verilere kolay erişim imkanı sağlar.

Menülerden Görünümlere: CARESCAPE R860'ta menülerin yerine artık "Görünümler" var. En basit verilerden en ayrıntılı verilere kadar her türlü veriyi görüntülemek için farklı Görünümler parmağınızın ucunda. Bakım noktasında ihtiyaç duyduğunuz bilgilere erişebilmek için, ilgili simgeye basarak kendi istediğiniz görünümü seçmeniz yeterli.

Tek bir dokunuşla geçmişin, bugünün ve geleceğin verilerini görün.

CARESCAPE R860 Görünümleri, soldan sağa 3 ayrı zamana göre gruplanmış mantıksal çalışma alanından oluşur: Geçmiş, Bugün ve Gelecek. Hastanın hastaneye girişinden taburcu edilmesine, akut solunum yetmezliğinden cihazdan ayırma aşamasının tamamlanmasına kadar, hasta geçmişini soldan sağa kaydırarak doğal bir biçimde okuyabilirsiniz.

Geçmiş: sol taraftadır, hasta trendleri Görünümleri yer alır. İmleci ana paremetreden kaydırarak ilgili tüm klinik verileri genişletmek ve detayların çok daha derinine inmek mümkündür. Geçmiş verilerin olay merkezli olarak saklandığı bu yöntemde odak daima en çok ihtiyaç duyulan yerde, yani hastadadır.

Bugün: ortadadır, güncel nefes Görünümleri yer alır. Ventilatör ekranında yeniden konfigürasyon yapma gereksinimi olmadan temel ventilasyon parametrelerine, birden fazla dalga formuna (4 adete kadar), döngülere veya toplu verilere kolayca erişilebilir.

Gelecek: sağ taraftadır, klinik karar desteği Görünümleri yer alır. Klinik karar desteği çalışma alanı, gelecek için ventilasyon ayarları yapılmasına yardımcı olmanın yanı sıra ayırma, Akciğer Koruması ve beslenme değerlendirmesi için gerekli araçları sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Akciğerleri koruyun:

Akciğerin homojen yapıda olmaması sebebiyle, koruyucu ventilasyon stratejisi için kapsamlı bir çözüm gereklidir. GE CARESCAPE R860; akciğer hacimlerini ölçme, potansiyel rekrutman uygunluğunu kontrol etme ve optimal PEEP seviyesini titre etme amaçlı farklı görsel üst düzey araçlar sunar.

Teknik Özellikler

Ventilasyon Modları

 • A/C VC (Hacim Kontrolü)

 • A/C PC (Basınç Kontrolü)

 • A/C PRVC (Basınç Ayarlı Hacim Kontrolü)

 • SIMV VC (Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon, Hacim Kontrolü)

 • SIMV PC (Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon, Basınç Kontrolü)

 • CPAP/PS (Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı / Basınç Desteği)

 • SBT (Spontan Solunum Denemesi)

 • APRV* (Havayolu Basıncı Serbest Bırakma Ventilasyonu)
 • BiLevel* (BiLevel Havayolu Basıncı Ventilasyonu)
 • BiLevel VG* (Hacim Garantili BiLevel)
 • SIMV PRVC* (Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon, Basınç Ayarlı Hacim Kontrolü)
 • VS* (Hacim Desteği)
 • NIV* (Non-invazif Ventilasyon)
FRC INview (opsiyonel)

 • Fonksiyonel Rezidüel Kapasite ölçümü – Doldurma ve Boşaltma yöntemi 2 ayrı FRC ölçümü sağlar
 • FRC hem sayısal hem de grafik olarak görüntülenir

 • En son yapılan 5 FRC prosedürü görüntülenir

 • Her bir FRC için PEEPe, Cstat ve PEEPi görüntülenir

 • Trend Geçmişi kayıtları:

  • FRC ölçümleri
  • FRC prosedürünü etkileyebilecek ventilatör ayarları ve prosedürleri
 • Otomatik FRC ölçümleri için programlanabilir zaman aralıkları
Lung INview (SpiroDynamics ve FRC INview ile birlikte kullanılabilir)

 • SpiroDynamics ve FRC INview prosedürlerini PEEP INview prosedürüne entegre eder

 • Her bir FRC ölçümündeki Dynostatic eğrileri arasında bulunan hacim miktarını ölçer

 • Tahmini rekrutman hacmi


Ekran Görüntüsü Alma

 • CARESCAPE R860 ekranında geçerli kritik verilerin anında yakalanması ve saklanması

 • Saklanan veriler:

  • Tüm mevcut dalga formu verileri (15 veya 30 saniye)

  • Alarm mesajları (Güncel olarak aktif Alarm mesajları)

  • Tüm ölçülen parametreler Tüm ayarlanmış ventilatör parametreleri

 • Maksimum saklanan Ekran Görüntüsü: Son 10

 • İmleç: Spesifik ölçülen değerler için dalga formları arasında seçim yapabilme

SpiroDynamics (opsiyonel)

 • Trakea Basıncı – Hacim döngüsü görüntülenir

 • Dynostatic Eğrisinde, hesaplanan alveoler basınç görüntülenir

 • Trakea basıncı, GE'nin intratrakeal basınç sensörü ile ölçülür – Doğrudan CARESCAPE R860'ın yardımcı basınç portuna bağlanır

 • 3 noktalı uyumluluk ölçümü

  • nefesin %5-15'inde

  • nefesin %45-55'inde

  • nefesin %85-95'inde

 • 6 adete kadar SpiroDynamic döngüsü saklayabilme

 • 6 adete kadar Dynostatic eğrisi saklayabilme

 • Mevcut döngünün üzerinde farklı döngüler ve/veya eğriler görüntüleyebilme

 • Görüntülenen tüm döngü ve eğrilerde imleç kullanılabilir – Basınç ve hacim değerleri imleç konumunda görüntülenir

 • Ppeak, PEEPe, Compliance ve Pmean
PEEP INview (FRC INview ile birlikte kullanılabilir)

 • 5 adete kadar farklı PEEP seviyesinde FRC ölçümü gerçekleştirir
 • FRC değerlerinin grafik ve sayısal olarak gösterimi
 • Kullanıcı tarafından seçilebilen başlangıç ve bitiş PEEP seviyeleri
  • Ventilatör, ilave PEEP seviyelerini eşit aralıklarla oluşturur
  • PEEP seviyeleri artırılabilir veya azaltılabilir
 • Her bir FRC ölçümü esnasında PEEPe,Cstat ve PEEPi görüntülenir
Vent Hesaplamaları

Aşağıdaki değerlerin sağlanması için CARESCAPE R860 ve harici laboratuvar sonuçları kullanılmıştır:

 • PAO2 – Alveoler oksijen kısmi basıncı
 • AaDO2 –Alveoler arteryel oksijen farkı
 • Pa/FiO2 – Oksijenasyon indeksi
 • PaO2/PAO2 – Alveoler arteryel oksijen basıncı farkı
 • CO – Kardiyak Çıktı
 • OI – Oksijen İndeksi
 • SpO2/FiO2 – Baskılama FiO2 Oranı
 • Vd/Vt – Ölü alan ventilasyonu
 • Vd – Ölü alan hacmi
 • VA – Alveoler ventilasyon
Tüp Dengeleme

 • Dengeleme türü: Elektronik tüp dengeleme
 • Dengeleme hedefi: Endotrakeal ve trakeostomi tüpleri
 • Tüp çapı: 5 ila 10 mm
 • Dengeleme seviyesi: %25 ila %100
NIV* (Non-invazif Ventilasyon) (opsiyonel)

 • Maske ventilasyonu: Var

 • Entegre benzersiz sızıntı algılama algoritması

Otomatik Hasta Algılama (APD)

 • Hastanın yeniden bağlanması: Bekleme modunda otomatik algılama

 • Algılama mekanizması: Bias akışına geri basınç

Akciğer Koruma stratejisi

Akciğer Koruma stratejisi:
Entegre bir yaklaşım

Akciğer son derece duyarlı, hassas bir yapıdır. Çok fazla hacim veya basınç uygulanması halinde, mekanik ventilasyon hasar verici olabilir. Ayrıca, akciğer hastalığı olan hastalar ventilasyonla ilişkili akciğer hasarına oldukça duyarlıdır.1

Akciğer Koruma stratejisi farklı bölgeler için
ihtiyaç duyulan tedavinin sağlanmasına yardımcı olabilirCARESCAPE* R860 entegre bir çözüm sunar


CARESCAPE R860 basit ve evrensel bir navigasyon şeması ile tasarlanmıştır.
Akciğer Koruma araçları FRC'yi hesaplayarak hastaya yönelik optimal PEEP ayarını
belirlenmesi için klinisyene gerekli verileri sağlar.Referanslar
1 E. D. Moloney and M. J. D. Griffiths,
British Journal of Anaesthesia 92 (2): 261±70 (2004)
2 Hedenstiernia G, Acta Anesthesiol Scand 2012, 56: 675-685
3 Gattinoni L, N Engl J Med 2006;354:1775-86
4 Brunner J, Intensive Care Med. 2009, 35:1479-83
5 Rouby JJ, Anesthesiology 2004; 101: 228–34
6 Gattinoni L, Current Opinion in Critical Care 2004, 10:272–278
7 Chiumello D, Crit Care Med 2008, 12:R150 doi:10.1186/cc7139Related

Yasal