Akciğer Koruma Stratejisi

Akciğer Koruma stratejisi: Entegre bir yaklaşım
Akciğer son derece duyarlı, hassas bir yapıdır. Çok fazla hacim veya basınç uygulanması halinde, mekanik ventilasyon hasar verici olabilir. Ayrıca, akciğer hastalığı olan hastalar ventilasyonla ilişkili akciğer hasarına oldukça duyarlıdır.1

Akciğer Koruma stratejisi farklı bölgeler için ihtiyaç duyulan tedavinin sağlanmasına yardımcı olabilir


CARESCAPE* R860 entegre bir çözüm sunar


CARESCAPE R860 basit ve evrensel bir navigasyon şeması ile tasarlanmıştır. Akciğer Koruma araçları FRC'yi hesaplayarak klinisyene hasta için optimal PEEP ayarının belirlenmesi için gerekli verileri sağlar.


Referanslar
1 E. D. Moloney and M. J. D. Griffiths, British Journal of Anaesthesia 92 (2): 261±70 (2004)
2 Hedenstiernia G, Acta Anesthesiol Scand 2012, 56: 675-685
3 Gattinoni L, N Engl J Med 2006;354:1775-86
4 Brunner J, Intensive Care Med. 2009, 35:1479-83
5 Rouby JJ, Anesthesiology 2004; 101: 228–34
6 Gattinoni L, Current Opinion in Critical Care 2004, 10:272–278
7 Chiumello D, Crit Care Med 2008, 12:R150 doi:10.1186/cc7139