Sarılık Yönetimi

GE Healthcare'in fototerapi çözümleri klinik ve çevresel ihtiyaçları karşılamaya yönelik çeşitli teknolojiler ile hastanede ve evde gelişimsel ve aile odaklı bakımı destekler.

Sarılık Hakkında Bilinenler

Sarılık nedir?

 • Sarılık alyuvarların normal veya hızlanmış yıkımının kanda ve dokuda neden olduğu yüksek bilirubin düzeylerinden (hiperbilirubinemi) kaynaklanan deride ve gözlerdeki sarı renk değişimidir.

 • Sarılık normalde yaşamın ilk birkaç günü içinde meydana gelir ve çoğu olguda benigndir.

 • Bilirubinin potansiyel toksisitesi nedeniyle, yenidoğan bebekler şiddetli hiperbilirubinemi ve nadir olgularda, akut bilirubin ensefalopatisi veya kernikterus geliştirebilecek olanların tanımlanması için izlenmelidir.

 • Sarılık tipik olarak fototerapi veya kan transfüzyonu olmak üzere yenidoğanlarda tıbbi müdahale gerektiren en yaygın sağlık sorunudur.

 • İki tür sarılık vardır: direkt ve indirekt hiperbilirubinemi.

 • Fototerapi indirekt hiperbilirubinemi tedavisinde etkilidir.

Fototerapi nasıl etki gösterir?

 • 50'li ve 60'lı yıllarda keşfedilen fototerapi ışığın deri yüzeyinden penetre etmesiyle kimyasal tepkime sonucunda bilirubin moleküllerini suda çözünebilir bir forma dönüştürür.

 • Değişen moleküller karaciğer hücresine girer. Bu hücreler:

  • Konjügedir

  • Safra, idrar ve dışkı ile atılır

  • Vücuttan elimine edilir.

 • Bu yeni moleküllerin bazıları orijinal formlarına geri dönebilir.