Fetal ve Maternal Sağlık

GE Healthcare yardımıyla gebeliğin her evresinde ve yaşamın ilk dönemlerinde sağlığı destekleyin. Doğum öncesi bakımdan doğuma ve sonrasına kadar, fetal ve maternal sağlığı desteklemeye yönelik çözümlerimiz vital sağlık bilgilerinin izlenmesinde, değerlendirilmesinde ve belgelendirilmesinde esneklik ve hız ile benzersiz bir güvenlik düzeyine ulaşılmasına yardımcı olur.

Genel Bakış

GE Healthcare'in sağladığı fetal ve maternal izleme ile yüksek teknolojiye sahip birebir temas içinde bakımın faydalarını yaşayın. Doğru, esnek ve zamanında değerlendirme ve bilgi sağlamak için tasarlanan klinik izleme ve bilgi sistemlerimiz anneyi ve fetüsü bakımın her noktasında destekler: doğum öncesinde, doğumda ve doğum sonrasına.

Bu, size şunları sağlar:

Fetal-maternal izlemede sıradışı teknoloji

 • Gebelik boyunca ve doğumda annenin ve fetüsün ilerlemesinin izlemeye yönelik GE Healthcare Corometrics* platformu:

  • 9 kristal teknolojisine sahip Nautilus* ultrason probları**

  • Kan basıncı izleme ve Smart BP ile DINAMAP* teknolojisi gibi dikkat çekici maternal parametreler

  • NIBP, SpO2, EKG, Temp ile elinizin altında eksiksiz maternal parametre seti

 • Verimli ve gelişmiş bir iş akışı ve daha konforlu doğum deneyimi için basit ve tam kablosuz mobil izleme çözümü olan Mini Telemetri Sistemi'nden mobil hasta izleme

 • Fetüs izlemeyi doktor muayenehanesine taşıyan Voluson* teknolojisi

  • En küçük yapıları belirgin bir netlik ile ayırt ederek, fetüs görüntülerini güvenle araştırmanıza, anormallikleri gebeliğin erken evresinde saptamanıza ve hastaları kolaylıkla taramanıza izin verir.

Gebelikten doğuma tüm evreler için güçlü IT teknolojisi

 • œFetal ve maternal monitörümüz kapsamlı bir hasta kaydının alınmasını ve saklanmasını mümkün kılacak şekilde her türlü klinik bilgi sistemine uygundur. Tüm olay geçmişine erişim kaliteli karar alımında size yardımcı olur.

 • Trium CTG Online perinatal bakım boyunca hasta verilerinin belgelendirilmesini otomatik olarak gerçekleştirir.

 • Viewpoint* IT, US tarayıcılarından verileri toplar, raporlar oluşturur, uzun dönem arşivleme imkanı sunar ve HIS ile çalışır.

 • Viewpoint* IT sistemi ile birlikte Trium CTG Online perinatal bakım boyunca hasta verilerinin belgelendirilmesini otomatik olarak gerçekleştirir. Sonuç olarak, tüm hasta kaydının tek ve sürekli bir dosyası yaratılır ve bu dosya klinisyenlerin hastanın bakımını kolayca incelemesine ve belgelendirmesine ve gebelikte elde edilen ultrason görüntüleri de dahil olmak üzere hastanın öyküsüne tam erişim sağlamasına izin verir.

** GE Healthcare Nautilus ultrason probları kablosuz değildir.

Klinik İhtiyaçlar

Fetal ve Maternal İzlemede Klinik İhtiyaçlar

Gebelik bazen beklenmedik zorlukları da beraberinde getirir ve bazı anneler yüksek risk altında olabilir. Bunun için, doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaşacağınız durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir çözüm sunuyoruz.

Doğum öncesi:

 • Yenidoğan ve bebek mortalitesinde azalma1

 • Yüksek riskli gebeliklerin saptanması (maternal, fetal ve obstetrik risk faktörleri)

 • Konjenital anormallikleri olan fetüslerin tanımlanması

 • Bozulmuş oksijenasyona bağlı hasar riski taşıyan fetüslerin tanımlanması

 • Metabolik asidoz, hipoksi ve anemi, yakın IU ölüm, fetüs merkezi sinir sisteminde bozulma, fetal enfeksiyonlar veya aritmiler gibi fetüs durumuna ilişkin öngörüde bulunulmasına yardım

1 Per ILCOR 2012, Pediatrics Cilt 126 sayı 5, sayfa 1405.

Doğum sırasında:

 • Fetüsün ve annenin iyi durumda olup olmadığını belirleme

 • Travay süresince oksijenasyon bozulmasından kaynaklanan fetal fizyolojik değişiklikleri değerlendirme

 • FHR paternlerinin tanımlanması; fetal oksijenasyonun temel öğeleri:

 • Tedavi etkilerinin değerlendirilmesi

 • Kalıcı bir travay olay kaydının sağlanması

Doğum sonrası:

 • Annenin resüsitasyonu ve izlenmesi

 • Bebeğin resüsitasyonu ve izlenmesi

  • Termal ihtiyaçlar

  • A,B,C

  • APGAR skoru

Uygulama Önerileri

Fetal-Maternal İzleme için Uygulama Önerileri

Doğumdan sonra annenin izlenmesi:

Doğumdan sonra uygun maternal gözlemleri araştıran hiçbir yüksek düzeyde çalışma bulunmamaktadır.2

 • Normal doğumdan sonra ilk anne değerlendirmesine ilişkin öneriler vücut sıcaklığı, NIBP, uterin kasılma, lokiya ve plasentanın incelenmesini içermelidir.

 • Sezaryen sonrası öneriler vücut sıcaklığı, NIBP, puls oksimetri, uterus kasılması, yara gözlemi ve lokiya ve plasentanın incelenmesini içerebilir.

2 Sağlıklı kadınların ve bebeklerinin doğum sırasında bakımı – NICE 2007

Doğumdan sonra yenidoğanın resüsitasyonu: Klinik olarak odaklanılmış resüsitasyon platformları

 • Ultrason taramalarından ve fetal izlemeden kaynaklanan erken göstergeler klinisyene fetal distres olup olmadığı veya fetüsün resüsitasyon gerektirip gerektirmediği ya da doğumda özel ihtiyaçları olup olmadığı hakkında iyi klinik bilgiler verecektir.

 • Fetal durumdan yenidoğan durumuna geçişte bakım devamlılığının sağlanması

 • Doğumda bir noktadan klinik ihtiyaçların karşılanması

  • Fetüsten yenidoğana adaptasyon: Isı yönetimi

  • Akciğer inflasyonu: Pozitif basınç resüsitasyonu

  • Geçiş değerlendirmesi: Apgar zamanlayıcısı

  • Kapsamlı değerlendirme becerisi: Aydınlatma

  • ERC/ILCOR Kılavuzlarının karşılanması: Karıştırılmış gaz ve puls oksimetri

Doğumdan sonra yenidoğanın izlenmesi

 • Solunum/kardiyovasküler

  • Zamanında doğan yenidoğanların resüsitasyonu: Her zaman hava ile başlanır ve gerektiğinde oksijen yüzdesi artırılarak
   karıştırılır. Oksijen verilirse, yön göstermesi için puls oksimetri kullanılır.

  • Çözüm: Entegre karıştırıcıya ve puls oksimetriye sahip Panda* iRes Isıtıcı

 • Sıcaklık kontrolü

  • 28 haftadan küçük bebekler: Polietilen örtü ile sarın; radyant ısıtıcı altına yerleştirin; doğum odası en az 26°C olmalıdır
   ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine taşıma sırasında hipotermiden kaçının; özellikle taşıma durumunda yön
   vermek için cilt sıcaklık izlemeyi kullanın.

  • Çözüm: Sıcaklık izlemeli Lullaby* veya Panda* ısıtıcılar

 • Ekshale edilen CO2

  • Klinik değerlendirmeye ek olarak, ekshale edilen CO2 spontan dolaşıma sahip yenidoğanlarda trakea yerleşimini
   doğrulamak için en güvenilir yöntem olarak önerilmektedir; end tidal CO2 kapasitesi ile izleme