Fetal ve Maternal İzleme

GE Healthcare gebelik ve doğum süresince anneye ve fetüse ait vital parametrelerin değerlendirilmesinde sizlere bilgi ve güven sunar.

Ürünler

Genel Bakış

GE Healthcare'in sağladığı fetal ve maternal izleme ile yüksek teknolojiye sahip birebir temas içinde bakımın faydalarını yaşayın. Doğru, esnek ve zamanında değerlendirme ve bilgi sağlamak için tasarlanan klinik izleme ve bilgi sistemlerimiz anneyi ve fetüsü bakımın her noktasında destekler: doğum öncesinde, doğumda ve doğum sonrasına.

Bu, size şunları sağlar:

Fetal-maternal izlemede sıradışı teknoloji

 • Yüksek düzeyde güvenlik sağlayarak doğum boyunca annenin ve fetüsün ilerlemesinin izlemeye yönelik GE Corometrics* platformu

  • 9 kristal teknolojisine sahip Nautilus* ultrason probları**

  • Kan basıncı izleme ve Smart BP ile DINAMAP* teknolojisi gibi harika maternal parametreler

  • NIBP, SpO2, EKG ile elinizin altında eksiksiz maternal parametre seti

 • Verimli ve gelişmiş bir iş akışı ve daha konforlu doğum deneyimi için basit ve tam kablosuz mobil izleme çözümü olan Mini Telemetri Sistemi'nden mobil hasta izleme

 • Fetüs izlemeyi doktor muayenehanesine taşıyan Voluson* teknolojisi

  • En küçük yapıları belirgin bir netlik ile ayırt ederek, fetüs görüntülerini güvenle araştırmanıza, anormallikleri gebeliğin erken evresinde saptamanıza ve hastaları kolaylıkla taramanıza izin verir.

Gebelikten doğuma tüm evreler için güçlü IT teknolojisi

 • œFetal ve maternal monitörümüz kapsamlı bir hasta kaydının alınmasını ve saklanmasını mümkün kılacak şekilde her türlü klinik bilgi sistemine uygundur. Tüm olay geçmişine erişim kaliteli karar alımında size yardımcı olur.

 • Trium CTG Online perinatal bakım boyunca hasta verilerinin belgelendirilmesini otomatik olarak gerçekleştirir.

 • Viewpoint* IT, US tarayıcılarından verileri toplar, raporlar oluşturur, uzun dönem arşivleme imkanı sunar ve HIS ile çalışır.

 • Viewpoint* IT sistemi ile birlikte Trium CTG Online perinatal bakım boyunca hasta verilerinin belgelendirilmesini otomatik olarak gerçekleştirir. Sonuç olarak, tüm hasta kaydının tek ve sürekli bir dosyası yaratılır ve bu dosya klinisyenlerin hastanın bakımını kolayca incelemesine ve belgelendirmesine ve gebelikte elde edilen ultrason görüntüleri de dahil olmak üzere hastanın öyküsüne tam erişim sağlamasına izin verir.


** GE Healthcare Nautilus ultrason probları kablosuz değildir.

Klinik İhtiyaçlar

Fetal ve Maternal İzlemede Klinik İhtiyaçlar

Gebelik bazen beklenmedik zorlukları da beraberinde getirir ve bazı anneler yüksek risk altında olabilir. Bunun için, doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaşacağınız durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir çözüm sunuyoruz.

Doğum öncesi:

 • Yenidoğan ve bebek mortalitesinde azalma1

 • Yüksek riskli gebeliklerin saptanması (maternal, fetal ve obstetrik risk faktörleri)

 • Normal paternlere göre fetal sapmaların tanınmasıœ

 • Bozulmuş oksijenasyona bağlı hasar riski taşıyan fetüslerin tanımlanması

 • Metabolik asidoz, hipoksi ve anemi, yakın IU ölüm, fetüs merkezi sinir sisteminde bozulma, fetal enfeksiyonlar veya aritmiler gibi fetüs durumuna ilişkin öngörüde bulunulmasına yardım

1 Per ILCOR 2012, Pediatrics Cilt 126 sayı 5, sayfa 1405.

Doğum sırasında:

 • Fetüsün ve annenin iyi durumda olup olmadığını belirleme

 • Travay süresince oksijenasyon bozulmasından kaynaklanan fetal fizyolojik değişiklikleri değerlendirme

 • FHR paternlerinin tanımlanması; fetal oksijenasyonun temel öğeleri:

 • Tedavi etkilerinin değerlendirilmesi

 • Kalıcı bir travay olay kaydının sağlanması

Doğum sonrası:

 • Annenin resüsitasyonu ve izlenmesi

 • Bebeğin resüsitasyonu ve izlenmesi

  • Termal ihtiyaçlar

  • A,B,C

  • APGAR skoru