Genel Bakış

Bakımın Gelişimi

CARESCAPE Monitör B850 bakım alanlarında güvenilir veri devamlılığı seviyesi ve entegrasyon sağlayarak hasta akışınızı yönetmenize yardım eden yüksek yoğunluğa sahip monitördür. Sezgisel ve esnek tasarımı öğrenmeyi, kullanmayı ve bakım yapmayı kolaylaştırır ve yükseltilebilirlik uzun dönem sistem yatırımlarınızı korumanıza yardım eder. Bu, hastane içinde daha az eğitim, daha az maliyetli bakım ve daha iyi verimlilik anlamına gelir.

CARESCAPE Monitör B850’nin Bakım Alanına özgü yazılım seti, monitörü yetişkin, pediyatrik ve yenidoğan hastalarda bağımsız bir monitör veya diğer cihazlarla arayüzlü şekilde kullanıma uygun hale getirir. Ayrıca yataktan yatağa görüntüleme için diğer GE monitörlerine ve ağ aracılığıyla veri yönetimi yazılımı cihazlarına bağlanabilir.

Avantajlar

Klinik mükemmellik sağlama

 • Marquette* Electronics ve Datex-Ohmeda* mirasının en iyilerini tek platformda birleştirir

 • Geniş klinik ölçüm seti hem tesis içinde geliştirilmiş parametrelerde hem de kanıtlanmış teknoloji entegrasyonlarında ileri parametre modülleriyle birlikte mevcuttur

 • GE EK-Pro*, GE DINAMAP* non-invazif kan basıncı ve doğrudan iki yönlü MUSE* iletişime sahip 12SL* tanısal EKG dahil yenilikçi algoritmalar doğru tanılara yardımcı olur

 • AoA konseptinin çeşitli parametreleri ameliyathanede anestezinin uygunluğunu değerlendirmenize yardım edebilir

 • Standart hava yolu gaz izleme ve otomatik AA belirlemeden ileri Hasta Spirometri ve doğrudan gaz değişim ölçümlerine kadar ileri hava yolu modülleri

 • Tam respiratuar parametre aralığı klinisyenlerin hastanın respirasyon ve ventilasyon durumlarındaki değişiklikleri saptamasına, hastanın ventilatörden ayrılmaya hazır olup olmadığı konusunda fikir belirtmesine ve YBÜ'de tedavi kararlarını desteklemesine yardımcı olur

 • Atımdan atıma ve nefesten nefese trendleme için gerçek zamanlı ve geçmiş hasta verilerinin yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi

Modüler, esnek ve sezgisel tasarım

 • CARESCAPE hasta izleme platformu veri devamlılığına sahip bütün bir klinik zeka sistemi sağlar

 • Anestezi, Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi, Kritik Bakım, Acil Bakım ve YYBÜ bakım alanlarına yönelik özel yazılım ve parametreler çalışma şekillerinize göre konfigürasyonu kolaylaştırır

 • Katman ve eklerle 8 ila 14 dalga formu olan kullanıcı kontrollü görünümler, sağlık hizmeti verenlerin ve hastaların ihtiyaçlarına bağlı olarak esneklik ve özelleştirme sağlar

 • Sayfalar ve Profiller işlevleri, monitörleri ünite standartlarına ve hasta popülasyonlarına göre konfigüre etmenizi sağlayarak esnekliği ve iş akışı verimliliğini artırabilir

 • Alarm durumunda Otomatik Görüntüleme (AVOA), alarmları tek bakım ünitesi içinde ve hatta diğer bir bakım ünitesinden görüntülemek ve susturmak için yüksek öncelikli alarmları otomatik olarak paylaşır

 • Entegre USB portları klavye, fare, barkod okuyucular ve diğer veri giriş cihazı bağlantılarına olanak tanır

 • Trim Knob* kontrolü ve dokunmatik ekran veya sabit tuş seçimi, önemli özelliklerin kolayca kontrol edilmesini sağlar

 • CARESCAPE Monitör B850'nin modüler bileşenleri bakım ortamınız için en optimum ve ergonomik tasarıma ve çok parametreli modüller ve diğer seçeneklerle özelleştirmeye olanak tanır

Güvenilir veri devamlılığı ve entegrasyonu

 • Gelişmiş Kardiyak iş akışı için EKG arşivleme sistemi MUSE ile doğrudan iki yönlü iletişim

 • CARESCAPE iPanel* ve Citrix** uygulamaları laboratuvar sonuçları, tanısal görüntüler ve kurumsal sistemler benzeri diğer klinik verilere, veri girişlerine ve uygulamalara hemen yatak yanında doğrudan ve hasta merkezli erişim sağlar

 • CARESCAPE Ağ Geçidi ile bağlantı otomatik hasta verisi senkronizasyonu ve standart HL7 protokolü aracılığıyla EMR sistemleriyle iletişim sağlar

Uzun dönem yatırımları koruma

 • Birçok mevcut Marquette Electronics ve Datex-Ohmeda bileşenleriyle geriye doğru uyumludur

 • Yapılandırılmış LIFE yükseltme programları sahip olma maliyetini düşürebilir

 • InSite* ExC aracılığıyla uzaktan servis sorunsuz güncellemeler ve kestirimci bakım yetenekleri sağlar

Anestezi

Ameliyathane

CARESCAPE Monitör B850 doğru dozajı sağlamanıza, veri kesintilerini azaltmanıza ve potansiyel sorunları önceden saptamanıza yardımcı olur. Monitörden, ventilatörden ve diğer arayüzlü cihazlardan gelen verileri, ilgili hasta bilgilerini bakım noktasında sunan tek bir sistemde entegre eder. Hasta tarafı modülü (PSM) ile uyum içinde olan CARESCAPE Monitör B850, birden fazla parametrenin dengelenmesi sonucu yeterli anestezinin (AoA) tam görüntülenmesini sağlayabilir. Entropi, hemodinamik, NMT ve SPI benzeri AoA parametrelerinin tümü CARESCAPE Monitör B850 ile birlikte kullanıldığında, hastanın anestezi sırasındaki durumuyla ilgili bilgilerin hepsini tek bir ekranda görebilirsiniz. Bu parametreleri dengelemek iyileşme süresini azaltmanıza ve hasta deneyimini iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi

CARESCAPE Monitör B850’nin esnek yazılımı, ameliyathanede kullanılan parametre ve ölçümlerin aynısını kullanarak monitörün anestezi sonrası bakım ünitesinin spesifik klinik gereksinimlerini karşılamasını sağlar ve yüksek duyarlılığa sahip hastalarla ameliyat sonrası komplikasyonların klinik gereksinimlerini karşılamasına yardım eder. Tüm bu bilgiler sezgisel ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzü aracılığıyla sunularak daha az görev tekrarı ve hastanızın durumunun tam görünümüne hızlı erişim sağlanır.

Anestezi Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B850 helps to ensure correct dosing, reduce data disruptions and detect potential problems earlier.

Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Ünitesi

Birden fazla veri kaynağı, verilerdeki boşluklar ve eksik bilgiler yoğun bakımda kaliteli bakım sunulmasını zorlaştırabilir. CARESCAPE Monitör B850 klinik uygulamanıza kolayca ölçeklenebilir ve konfigüre edilebilir ve hastaya özgü akıllı alarmlarla rahatsızlık etkisini azaltmaya yardım edebilir. CARESCAPE Modüler Monitörler ayrıca hastaların yatış süresini düşürebilecek ventilatör ayırma protokolleri ve hasta beslenme gereksinimlerini uygulamaya yardım edecek araçlara sahiptir.

CARESCAPE Monitör B850 kesintisiz veri akışlarını, hastanızın elektronik kayıtlarına yatak yanından erişimi ve ventilatörden ayrılmaya hazır olup olmadığını değerlendirecek ileri araçları tek monitörde birleştirerek bu sorunlarla ve daha fazlasıyla başa çıkmanıza yardımcı olur. Tüm bu bilgiler sezgisel ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzünde sunularak, bilgilere ayrı sistemlerden erişmenize kıyasla daha az görev tekrarı, daha hızlı erişim ve daha çabuk analiz sağlanır.

Yoğun Bakım Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B850 combines the features and functionality you need to provide exceptional care.

Kardiyak Bakım

Kardiyak Bakım Ünitesi

Kardiyak bakımda anında müdahale başarılı bir sonuç için temel öneme sahiptir. CARESCAPE Monitör B850 kardiyovasküler olayları her yaşta ve semptomda hastalardan doğru şekilde ve hızlıca saptamanıza yardım eder. Sıradışı klinik ölçümleri aritmi, inme veya diğer klinik durumlara yönelik tedavi protokollerinizi karşılamak için özelleştirilerek spesifik bilgiler sağlanabilir. Böylece hastanın tedavisi kalbe daha fazla zarar gelmesini önleyecek şekilde hemen başlatılabilir.

CARESCAPE Monitör B850 ileri analiz ve izleme araçlarını kesintisiz veri akışları ve yatak yanı erişimiyle birleştirip bilgilere ayrı sistemlerden erişmenize kıyasla daha hızlı erişim ve daha çabuk analiz sağlayarak, sezgisel ve kullanımı kolay kullanıcı arayüzü aracılığıyla tek monitörde bu sorunlarla başa çıkmanıza yardım eder.

Kardiyak Bakım Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B850 helps you to quickly detect cardiovascular events from patients.

Yenidoğan Yoğun Bakımı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

CARESCAPE Monitor B850, kesintisiz hasta verileri, özelleştirilmiş alarmlar ve daha huzurlu bir ortam için gece modu imkanı sağlayarak en küçük hastalarınıza özgü gereksinimleri karşılamaya yardım eder. CARESCAPE Monitör B850, CARESCAPE Hasta Verileri Modülü ile hastanızın durumunu daha kapsamlı bir şekilde yansıtmak için yatak yanında ve hastane içinde taşıma sırasında kesintisiz hasta verileri sağlar. Kritik verileri bakım alanlarınızda ve kuruluşunuzun tamamında daha etkili ve güvenli şekilde elde etmek, depolamak ve almak için tasarlanmıştır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B850 helps to address the specific needs of your tiniest patients.

Acil Bakım

Acil Servis

CARESCAPE Monitör B850 travma hastalarına sürekli değişen ortamda ve hasta kapasitesi kısıtlamaları varken hızlı ve doğru tanı koymanın zorluklarıyla başa çıkmaya yardım eder. CARESCAPE Monitör B850, CARESCAPE Hasta Tarafı Modülü ile anahtar klinik ölçümleri birleştirir ve önceki MUSE* raporlarına tek bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla doğrudan erişim sağlar. Böylece hastalarınız için daha fazla bilgiye dayalı kararı daha hızlı şekilde verebilir ve hastanenizin hasta bilgilerini yönetme ve bakım sağlama şeklini dönüştürebilirsiniz.

Acil Bakım Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B850 helps to address the challenges of quick and accurate diagnosis of trauma patients.

Ürün Literatürü

Karşıdan Yüklemeler


Tanımlanmış Karşıdan Yükleme yok.