Genel Bakış

Bakımın gelişimi

CARESCAPE Monitör B650 doğru klinik bilgileri ihtiyacınız olan yer ve zamanda sağlayarak hasta akışınızı yönetmenize yardımcı olabilir. Sezgisel tasarım tüm personel deneyim seviyeleri için kolay eğitim sağlar ve yükseltilebilirlik uzun dönem sistem yatırımlarınızı korur. CARESCAPE Monitör B650’nin Bakım Alanına Özgü yazılım setleri yetişkin, pediyatrik ve yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olduğu anlamına gelir.

Avantajlar

Klinik mükemmellik sağlama

 • Marquette* Electronics ve Datex-Ohmeda* mirasının en iyilerini tek platformda birleştirir

 • Geniş klinik ölçüm seti hem tesis içinde geliştirilmiş parametrelerde hem de kanıtlanmış teknoloji entegrasyonlarında ileri parametre modülleriyle birlikte mevcuttur

 • GE EK-Pro*, GE DINAMAP* non-invazif kan basıncı ve doğrudan iki yönlü MUSE* iletişimine sahip 12 SL* tanısal EKG dahil yenilikçi algoritmalar doğru tanılara yardımcı olur

 • AoA konseptinin çeşitli parametreleri ameliyathanede anestezinin uygunluğunu değerlendirmenize yardım edebilir

 • Standart hava yolu gaz izleme ve otomatik AA belirlemeden ileri Hasta Spirometri ve doğrudan gaz değişim ölçümlerine kadar ileri hava yolu modülleri

 • Tam respiratuar parametre aralığı klinisyenlerin hastanın respirasyon ve ventilasyon durumlarındaki değişiklikleri saptamasına, hastanın ventilatörden ayrılmaya hazır olup olmadığı konusunda fikir belirtmesine ve YBÜ'de tedavi kararlarını desteklemesine yardımcı olur

 • Atımdan atıma ve nefesten nefese trendleme için gerçek zamanlı ve geçmiş hasta verilerinin yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi

Kompakt, esnek, sezgisel tasarım

 • CARESCAPE hasta izleme platformu veri devamlılığına sahip bütün bir klinik zeka sistemi sağlar.

 • Anestezi, Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi, Kritik Bakım, Acil Bakım ve YYBÜ bakım alanlarına yönelik özel yazılım ve parametreler çalışma şekillerinize göre konfigürasyonu kolaylaştırır

 • Katman ve eklerle 8 ila 14 dalga formu olan kullanıcı kontrollü görünümler, sağlık hizmeti verenlerin ve hastaların ihtiyaçlarına bağlı olarak esneklik ve özelleştirme sağlar

 • Sayfalar ve Profiller işlevleri, monitörleri ünite standartlarına ve hasta popülasyonlarına göre konfigüre etmenizi sağlayarak esnekliği ve iş akışı verimliliğini artırabilir

 • Alarm durumunda Otomatik Görüntüleme (AVOA), alarmları tek bakım ünitesi içinde ve hatta diğer bir bakım ünitesinden görüntülemek ve susturmak için yüksek öncelikli alarmları otomatik olarak paylaşır

 • Entegre USB portları klavye, fare, barkod okuyucular ve diğer veri giriş cihazı bağlantılarına olanak tanır

 • Trim Knob* kontrolü ve dokunmatik ekran veya sabit tuş seçimi, önemli özelliklerin kolayca kontrol edilmesini sağlar

 • Döner çerçeveli kompakt tasarım farklı ortamlara ergonomik olarak uyar ve çok parametreli modüller ve diğer seçeneklerle özelleştirmeye olanak tanır

Güvenilir veri devamlılığı ve entegrasyonu

 • Gelişmiş Kardiyak iş akışı için EKG arşivleme sistemi MUSE ile doğrudan iki yönlü iletişim

 • Alarmda Otomatik Görüntüleme (AVOA), ek Merkezi İstasyon yokken bile bakım ünitesi içinde görüntüleme ve susturma için yüksek öncelikli alarmları otomatik olarak paylaşır

 • CARESCAPE Ağ Geçidi ile bağlantı otomatik hasta verisi senkronizasyonu ve standart HL7** protokolü aracılığıyla EMR sistemleriyle iletişim sağlar

Uzun dönem yatırımları koruma

 • Birçok mevcut Datex-Ohmeda bileşenleriyle geriye doğru uyumludur

 • Yapılandırılmış LIFE yükseltme programları sahip olma maliyetini düşürebilir

 • InSite* ExC aracılığıyla uzaktan servis sorunsuz güncellemeler ve kestirimci bakım yetenekleri sağlar

Anestezi

Ameliyathane

CARESCAPE Monitör B650 monitörden, anestezi makinesinden ve diğer arayüzlü cihazlardan gelen verileri, ilgili hasta bilgilerini bakım noktasında sunan tek bir sistemde entegre eder. CARESCAPE Monitör B650, yalnızca tek parametreden fazlasının dengelenmesi sonucunda yeterli anestezinin (AoA) tam görüntülenmesini sağlayabilir. Entropi* (farkındalık), hemodinamik, NMT (relaksasyon) ve SPI (analjezi) benzeri AoA parametrelerinin tümü CARESCAPE Monitör B650 ile birlikte kullanıldığında, hastanın durumu ve anestezi yeterliliğiyle ilgili bilgilerin hepsini tek ekranda bir arada görebilirsiniz. Bu parametreleri dengelemek iyileşme süresinin azalmasını ve hasta deneyiminin iyileşmesini sağlayabilir.

Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi

CARESCAPE Monitör B650’nin esnek yazılımı, hastanızın durumunu daha geniş şekilde yansıtmak amacıyla yatak yanında veri devamlılığını sağlamak için ameliyathanede kullanılan parametre ve ölçümlerin aynısını kullanarak monitörün anestezi sonrası bakım ünitesinin spesifik klinik gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

Anestezi Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B650 integrates data from the monitor, anaesthetic machine and other interfaced devices.

Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakım ünitesinde verimlilik büyük öneme sahiptir. CARESCAPE Monitör B650 ihtiyacınız olan hayati hasta ayrıntılarına gereken yer ve zamanda erişmeyi hızlı ve kolay hale getirir. Sınırlı bir klinik ortama uyacak şekilde tasarlanmış döner modüler çerçeveyle monitörün klinik uygulamanıza ölçeklenmesi ve konfigüre edilmesi kolaydır. Kritik bakım ortamında bilgilerin tutarlılığı ve doğruluğu temel önemdedir. CARESCAPE bu özelliği hastaya özgü akıllı alarmlarla sağlayarak rahatsızlık etkisini azaltmaya yardım eder. CARESCAPE ayrıca hastaların yatış sürelerini düşürebilecek ventilatör ayırma protokolleri ve hasta beslenme gereksinimlerini uygulamaya yardım edecek araçlara sahiptir.

Yoğun Bakım Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B650 makes it fast and easy to access the vital patient details you need.

Kardiyak Bakım

Kardiyak Bakım Ünitesi

Kardiyak bakımda anında müdahale başarılı bir sonuç için temel öneme sahiptir. CARESCAPE Monitör B650 kardiyovasküler olayları doğru şekilde ve hızlıca saptamanıza yardım eder. Sıradışı klinik ölçümleri aritmi, inme ve diğer klinik durumlara yönelik tedavi protokollerinizi karşılamak için özelleştirilerek spesifik bilgiler sağlanabilir. Böylece hastanın tedavisi kalbe daha fazla zarar gelmesini önleyecek şekilde hemen başlatılabilir.

Kardiyak Bakım Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B650 helps you to quickly detect cardiovascular events with accuracy.

Yenidoğan Yoğun Bakımı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

CARESCAPE Monitör B650 yenidoğan hastaların benzersiz fizyolojisini doğru şekilde ölçerek akıllı alarm sağlar ve gürültüyü en aza indirir. CARESCAPE Monitör B650, CARESCAPE Hasta Verileri Modülü ile hastanızın durumunu daha kapsamlı bir şekilde yansıtmak için yatak yanında ve hastane içi taşıma sırasında tam veri devamlılığı sağlar. Kritik verileri kuruluşunuzun tamamında daha etkili ve güvenli şekilde elde etmek, depolamak ve almak için tasarlanmıştır. Güçlü alarm durumunda Otomatik Görüntüleme özelliği, personel sıkıntısı olduğunda birden fazla beşiğin anında uzaktan gözetimine olanak tanıyarak, bakım sunanların gönül rahatlığıyla çalışmasını sağlar.

Yenidoğan Yoğun Bakım Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B650 accurately measures the unique physiology of neonatal patients.

Acil Bakım

Acil Servis

CARESCAPE Monitör B650’nin esnekliği acil servisin geniş bir aralıktaki travma hastalarının zorluklarıyla başa çıkmasına yardım eder. Anahtar klinik ölçümleri birleştirir ve önceki MUSE* raporlarına tek bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla doğrudan erişim sağlar. Böylece hastalarınız için daha fazla bilgiye dayalı kararı daha hızlı şekilde verebilir ve hastanenizin hasta bilgilerini yönetme ve bakım sağlama şeklini dönüştürebilirsiniz.

Acil Bakım Çözümlerimiz ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyun...

The CARESCAPE Monitor B650’s flexibility helps to address the challenges of the ED's wide range of trauma patients.

Ürün Literatürü

Karşıdan Yüklemeler


Tanımlanmış Karşıdan Yükleme yok.