İlgili

Açık Arayüz Taahhüdü

GE/Instrumentarium'un Avrupa Birliği'ne verdiği Arayüzleme Taahhüdü

GE, Arayüzleme Taahhüdü'nde belirtildiği gibi GE'nin mevcut ve gelecek cihazlarıyla üçüncü taraf cihazları arasında aşağıda listelenen ürün birleşimlerinde açık Arayüz sağlamak için gereken Arayüzleme bilgileri ve verilerini (protokol bilgileri gibi) ve GE'nin cihazlarındaki herhangi bir Arayüz değişimi veya yükseltmesiyle ilgili yeni Arayüzleme bilgilerini sağlamakla yükümlüdür.

Bu nedenle GE, aşağıdaki ürün kombinasyonları arasındaki mevcut Arayüzleme bilgilerini ve verilerini, Arayüzleme Taahhüdünde açıklandığı gibi sağlamayı kabul eder:

  • Hasta Monitörleri veya CIS ile olan kombinasyonlarına göre GE Terapi Cihazları
  • Terapi Cihazları veya CIS ile olan kombinasyonlarına göre GE Hasta Monitörleri
  • Terapi Cihazları ve/veya Hasta Monitörleri ile olan kombinasyonlarına göre GE CIS Üçüncü taraflar, GE ile Arayüzleme Anlaşması düzenlemenin ardından bu Arayüzleme bilgilerini cihazlarını yukarıda listelenen birleşimlerde arayüzleme amacıyla bedelsiz olarak kullanabilir.

Ek bilgi almak veya Arayüzleme Sözleşmesi edinmek için lütfen aşağıdaki kişiyle iletişime geçin:

Matthew McManus

  • Telefon: (414) 721-4663
  • E-posta: InterfaceCommitment@ge.com
  • Posta: GE Healthcare, 9900 Innovation Drive, RP-2131, Wauwatosa, WI 53226

GE'nin Avrupa Komisyonu'na verdiği Taahhüt hakkında daha fazla bilgi alın.

GE'nin Arayüz Taahhüdü'nün kamuya açık sürümünü indirin. Bu belgeye ayrıca Avrupa Komisyonu'nun web sitesinden erişilebilir.

Arayüz Bilgileri ve Seçim Kılavuzu: Karar Matriksi

3. Taraf Ekipmanlar
GE Ekipmanı Hasta Monitörü Terapi Cihazı Klinik Bilgi Sistemi
GE Hasta Monitörü Desteklenmiyor - Özel Çözüm İsteyin GE İzleme Arayüz Çözümleri GE İzleme Arayüz Çözümleri
GE Terapi Cihazı GE Terapi Arayüz Çözümleri Desteklenmiyor - Özel Çözüm İsteyin GE Terapi Arayüz Çözümleri
GE Klinik Bilgi Sistemi GE Klinik Bilgi Sistemleri GE Klinik Bilgi Sistemleri Desteklenmiyor - Özel Çözüm İsteyin