Genel Bakış

Kanser hastalarının %70'inin ilk kemoterapi kürlerine yanıt vermediğini biliyor muydunuz?

Hastalarınızın tedaviye yanıt verip vermediğini doğru şekilde ölçmek kritik öneme sahiptir çünkü tedaviye dayanmak hastalarınızın hayatlarında karşılaşabilecekleri en büyük zorluklardan biridir. Yanıt ölçümünün bir şekli SUV, yani standart tutulum değeridir. Şimdi soruyoruz, “Hastanızın yanıt skorunu biliyor musunuz?”

Peki size, güvenebileceğiniz PET rekonstrüksiyon teknolojisi ile SUV üzerinden tedavi yanıtını ölçmeniz ve tedavinin ne kadar iyi ilerlediğine dair erkenaşamada fikir edinmenize yardımcı olacak bir yöntem sunsaydık? Q.Clear ile, bunun mümkün olduğuna inanıyoruz.

Hem sizin hem de hastalarınızın güvenebileceği kantitatif SUV.


Q.SUV

Q.SUV ile tanışın: Hem sizin hem de hastalarınızın güvenebileceği kantitatif SUV

PET'te SUV kantifikasyonu, görüntüleme ile sevk eden doktorlar arasındaki iletişim dilidir. Bu dilin ne kadar net olacağını SUV doğruluğu belirler.

Konvansiyonel SUV'ler yetersiz konverjansa sahipken, Q.Clear tarafından sağlanan SUV'ler tam konverjansa sahiptir ve bu sayede daha doğru ve daha tutarlıdır. Bu nokta, PET taramasını inceleyecek okuyucu ve sevk eden doktorlara net olarak iletilmelidir.

Q.SUV, Q.Clear rekonstrüksiyonundan elde edilen SUV'dir. Q etiketi, doktorlara kantifikasyon verilerinin konvansiyonel yöntemlere kıyasla daha doğru ve daha tutarlı olduğu bilgisini verir.

Q.SUV, PET'i doktorların hastalıkları verimli şekilde tespit etmelerine ve izlemelerine yardımcı olan mükemmel bir araç haline getirme yolculuğumuzun bir parçasıdır.

Avantajlar

Conventional Technology (Standard OSEM) vs Q.Clear

PET rekonstrüksiyonunda ilk kez, mükemmel görüntü kalitesi ile kantitatif SUV arasında tercih yapmanız gerekmez.

Tam konverjanslı rekonstrüksiyon Q.Clear, güvenli tanı koyma ve hassas tedavi yanıtı değerlendirmesi için hızlı ve verimli okuma sağlar. Hem PET kantifikasyon doğruluğunda (SUVmean) hem de görüntü kalitesinde (SNR) 2 kata kadar iyileşme sağlar.


Klinik Olgular


Related

Videos