Genel Bakış

Q.Suite, PET/CT çekim değişkenliğini nötralize etmeye ve yönetmeye yönelik 8 en yeni teknolojiden oluşan bir settir.
Bu yeni nesil araçlar aşağıdaki alanlarda kantitatif tutarlılık sağlar:

  • Günlük kalite kontrol

  • İş akışı

  • Hareket düzeltme

  • Rekonstrüksiyon algoritmaları

  • Analiz ve raporlama uygulamaları

Araç paketi mevcut iş akışını kapsamakta ve gelecekteki yenilikler için güçlü bir platform sağlamaktadır:

  • Sayım hızından bağımsız performans: tüm izleyici tipleri, tarama modları ve hasta boyutlarında tutarlı kantitasyonu koruma

  • Gerçek zamanlı sıcaklık dengeleme: performans ayarlarının herhangi bir sıcaklık değişimi için otomatik olarak ayarlanması

  • Q. Core: Kantitatif iş akışını hızlandırma

  • Q. Check: Tarayıcı ile iş istasyonu arasındaki kalite kontrol bağlantısı

  • Q.Static: Organ hareketi etkilerini azaltmaya yardımcı olma

Hareket Yönetimi

Motion Match: Motion Match uygulamaları hasta nefes aldıkça hareket eden tümörlere yönelik radyasyon tedavisini daha etkili şekilde planlamanıza yardımcı olabilir. 4D faz eşleştirmeli rekonstrüksiyon GE'nin gelişmiş radyoterapi tedavi planlaması için sunduğu anahtardır.

Q. Freeze: En net ve doğru görüntüyü elde etmek için hareketi ortadan kaldırma

Q. Static: Organ hareketi etkilerini hızla ve kolayca azaltmayı destekleme. Q.Static, kurumunuzun temel hareket düzeltme tekniklerini kullanmaya başlaması ve tam 4D faz eşleştirmeli bir iş akışına doğru ilerlemek için bir başlangıç noktasıdır. Standart statik tüm vücut iş akışınızı kesmeden, organların düşük hareket durumunda olduğu zamanlardaki verileri tüm göğüs veya torsoda otomatik olarak izole etmek için Q.Static'i tasarlıyoruz. Sonuç, organ hareketinden kaynaklı bulanıklığı daha düşük olan ve dolayısıyla görece daha tutarlı kantifikasyona sahip tek bir görüntü serisidir.

Rekonstrüksiyon Teknolojisi

Yalnızca GE PET/CT tarayıcılar için geliştirilmiş yeni bir CT rekonstrüksiyon algoritması olan Q.AC ile, PET kantifikasyonunda tutarlılığı korurken ultra düşük dozlu CT atenüasyon düzeltme (CTAC) tekniklerini kullanmak mümkündür.

Karşıdan Yüklemeler