Klinik olgu - PET hassasiyeti 3 mm metastaz ortaya çıkardı

3mm metastasis

Biz kimiz?


Diana Salvo, MD Nükleer Tıp Enstitüsü Klinik Direktör ve Başkanı

Annibale Versari, MDM
Çok Modaliteli Görüntüleme Kıdemli Klinik eğitim görevlisi

Federica Fioroni, MS
Tıbbi Fizikçi

Archipedale Santa Maria Nuova
Reggio Emilia, İtalya

Reggio Emilia ASMN PET Merkezi 2000 yılında kurulmuştur. 2002'de klinik 18F-FDG ve 18F-Kolin üretmek için 10 MeV Siklotron (Minitrace GE) kurulmuştur. 18FLT ve 18F-MISO üretimine yönelik bir protokol de yakında araştırma amaçları için kullanılabilir olacaktır.

Hasta Öyküsü

Kadın - 57 yaşında - 167 cm - 65 kg

Bu hasta ameliyattan önce PET evrelemesinden geçmektedir.

29 Ağustos 2007: Tüm vücut PET/CT pozitif

1 Eylül: Tüm vücut kemik sintigrafisi negatif

3 Eylül: Sentinel lenf düğümü pozitif

Çekim

Tarayıcı: GE Discovery STE

PET çekimi: Tüm vücut çekimi

  • 3D çekim
  • Çekim süresi: Yatak pozisyonu başına 2 dk 30 sn
  • Doz: 240 MBq'lik 18F-FDG

CT çekimi: Tüm vücut çekimi

  • kVp: 120 - mA: 80

Bulgular

Birleştirilmiş koronal görünüm sağAksiller düğüm 3D pozisyonunu ve birincil lezyonu
aksiller nodda fokal alım göstermektedirgösteren ameliyat öncesi VR

Birincil lezyonun aksiyel birleştirilmiş görünümü

Sağ aksiller nodun birleştirilmiş Aksiyel görünümüSağ aksiller nodun birleştirilmiş Koronal görünümü

Sonuç

Sağ memede “diğer modalite” tarafından gösterilen lezyon doğrulanmıştır.

PET sağ aksillerde 3 mm mikrometastaz varlığını göstermiş ve final evrelemeyi ve dolayısıyla terapi seçimini değiştirmiştir.