Klinik olgu: PET/CT düşük dozlu görüntüleme

Low dose imaging

Biz kimiz?

Doctor Renée Ahond-Vionnet
Nükleer Tıp Departmanı Kıdemli Klinik eğitim görevlisi

Centre Hospitalier De Nevers, Nükleer Tıp Departmanı Nevers, Fransa

Fransa'daki CH NEVERS'in Dr Ahond-Vionnet tarafından yönetilen nükleer tıp departmanı 2 Gama Kamera sistemine sahip (bir adet çift başlı Millenium MG ve bir adet hibrid Infinia Hawkeye4).

Departman, Nisan 2008'de Motion Free ve PET VCAR uygulamalarına sahip bir GE PET/CT Discovery RX sistemini kullanmaya başlamıştır.

Bu PET/CT sistemi, klinisyenlerin kanserli lezyonları olan hastalar için tanı koyma ve terapi izleme işlemlerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Motion Free sayesinde radyoterapi fizikçilerinin ve doktorlarının RT planlaması için ışınım dozunu ve hacmi daha doğru şekilde belirlemesine yardım ediyoruz.

Hasta Öyküsü

Kadın - 45 yaşında - 163 cm - 44 kg

Hacimli sol mediastinal-hilar tümörün hastalık evrelemesi için PET/CT incelemesi istendi.

Abdominal and serebral CT bir ay önce normaldi.

CT: Sol üst lobda kısmi atelektaziye sahip kitle; mediastinal adenopatilerin sol üst kitleden ayrımı zor.

Çekim

Tarayıcı: GE Discovery RX

PET çekimi: Tüm vücut çekimi

  • VUE Point HD rekonstrüksiyon kullanılarak 3D çekim
  • Çekim süresi: Yatak pozisyonu başına 1 dk 30 sn
  • Post enjeksiyon süresi: 1 saat
  • Doz: 148 MBq 18F-FDG

CT çekimi: Tüm vücut çekimi

  • Dedektör konfigürasyonu: 16 x 1,25 mm
  • Kesit kalınlığı: 1,25 mm
  • kVp: 120
  • mA: 80-160 Smart mA-Auto mA

Bulgular

Mediastinal-hilar lezyonu ve sağ
asetabulumdaki alımı vurgulayan
tüm vücut statik görüntü

Kısmi atelektazili mediastinal-hilar lezyonun
CT ve birleştirilmiş görünümleri

Sağ asetabulumdaki alımın birleştirilmiş
koronal ve aksiyel görünümleri

Torasik : Sol üst lobda kısmi
atelektazili hipermetabolik sol mediastinal-hilar
kitle vardır. Anterior üst mediastinumda
küçük adenopatiler bulunmaktadır.

Ayrıca sağ asetabulumda küçük miktarda alım bulunmaktadır.

Sonuç

Sol üst lobda kısmi atelektazili hipermetabolik sol mediastinal-hilar kitlenin doğrulanması.

Anterior üst mediastinumda küçük adenopatiler bulunmaktadır.

Sağ asetabulumda alım.