Klinik olgu - Evreleme doğruluğunda gelişme

Biz kimiz?

Doktor Renée Ahond-Vionnet
Nükleer Tıp Departmanı Kıdemli Klinik eğitim görevlisi

Centre Hospitalier De Nevers, Nükleer Tıp Departmanı Nevers, Fransa

Fransa'daki CH NEVERS'in Dr Ahond-Vionnet tarafından yönetilen nükleer tıp departmanı 2 Gama Kamera sistemine sahip (bir adet çift başlı Millenium MG ve bir adet hibrid Infinia Hawkeye4).

Departman, Nisan 2008'de Motion Free ve PET VCAR uygulamalarına sahip bir GE PET/CT Discovery RX sistemini kullanmaya başlamıştır.

Bu PET/CT sistemi, klinisyenlerin kanserli lezyonları olan hastalar için tanı koyma ve terapi izleme işlemlerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Motion Free sayesinde radyoterapi fizikçilerinin ve doktorlarının RT planlaması için ışınım dozunu ve hacmi daha doğru şekilde belirlemesine yardım ediyoruz.

Hasta Öyküsü

Erkek - 67 yaşında - 182 cm - 78 kg

6 ay önce adenopati eksizyonu. PET çekimi, pulmoner şüphesine sahip çok sayıda adenopati gösterdi.

Mayıs 2007'deki son CT incelemesi, orta lobda intraparankimatöz iki yuvarlak sağ nodüle sahip 2 sol servikal adenopati ortaya çıkardı.

Son 6 ayda kemoterapi veya radyoterapi uygulanmadı.

Çekim

Tarayıcı: GE Discovery RX

PET çekimi: Tüm Vücut ve ardından özel Baş ve Boyun çekimi

  • 3D çekim
  • Tüm Vücut PET – 1 dk 30sn /yatak - VUE Point rekonstrüksiyon
  • Baş ve Boyun çekimi: tek yatak pozisyonu - VUE Point HD rekonstrüksiyon
  • Post enjeksiyon süresi: 1 saat
  • Doz: 274 MBq 18F-FDG

CT çekimi: Baş ve Boyun çekimi

  • Dedektör konfigürasyonu: 16 x 1,25 mm
  • Kesit kalınlığı: 1,25 mm
  • kVp: 120; mA: 80

Bulgular

Jugüler-karotid zincirlerin birleştirilmiş koronal görünümleri

VUE Point kullanılarak VUE Point HD kullanılarak görülen küçük anterior alım
sıfır alım seperasyonu

Birleştirilmiş aksiyel görünüm – VUE Point HD

Boyun: Bölge III ve IV'te bulunan beş yüksek jugüler-karotid zincir alımının individualizasyonu. En düşük ve alt alım çok küçük anterior alım varlığı göstermektedir.

Toraks: Yüksek anterior-mediastinal alım

Akciğerler: Tanı koymaya yönelik CT'de açıklanan iki nodülde alım yoktur

Sonuç

Bölge III ve IV'teki sol jugüler-karotid zincirlerde yüksek alım doğrulanmıştır. VUE Point HD kullanımı daha doğru tanı koyma sağlayarak klinisyenin evreleme güvenini artırır.

Akciğerler bölgesinde anormal 18F-FDG alımı yoktur.