Klinik Olgu

Yüksek VKİ'de mükemmel görüntü kalitesi

Rekonstrüksiyon: Q.Clear
Çekim süresi: 14 dakika
Enjekte Edilen Doz: 11.2 mCi (414 MBq)
Hasta VKİ: 51

Daha Fazla Klinik Olgu