Klinik Olgu

TÜM İZLEYİCİLER BECERİSİ – NaF KOLİN TETKİKİ

Rekonstrüksiyon: Q.Static
Çekim süresi: 14 dakika (5 yatak – 2 dakika / yatak; 4 yatak - 1 dakika / yatak)
Enjekte Edilen Doz: 118 MBq NaF
Hasta VKİ: 22

Daha Fazla Klinik Olgu