Klinik Olgu

TÜM İZLEYİCİLER BECERİSİ – 18F KOLİN TETKİKİ

Rekonstrüksiyon: VUE Point HD ve Q.Clear, Q.Static ile
Çekim süresi: 20 dakika (4 dakika / yatak)
Enjekte Edilen Doz: 285,37 MBq FCH
Hasta VKİ: 30

Sol: Koronal PET Standart rekonstrüksiyon 20 dakika
(4 dakika / yatak)
Sağ: Koronal PET Q.Clear rekonstrüksiyonu 10 dakika
(2 dakika / yatak)


 

 
 

Sol: Standart - 20 dakika (4 dakika / yatak)
Sağ: 10 dakika - Q.Clear (2 dakika / yatak)


Daha Fazla Klinik Olgu