Klinik Olgu

3 kat daha hızlı tarama1

Rekonstrüksiyon: Q.Clear
Çekim süresi: 5 dakika (1 dakika / yatak)
Enjekte Edilen Doz: 6,5 mCi (243.41 MBq) 18F-FDG
Hasta VKİ: 27.4

5 dakikalık tüm vücut taraması – Lenfoma Hastası

1. Discovery IQ 5-Ring ile Discovery IQ 3-Ring karşılaştırması.

Daha Fazla Klinik Olgu