Klinik Olgu

3 kat daha hızlı tarama1

Rekonstrüksiyon: Q.Clear
Çekim süresi: 5 dakika (1 dakika / yatak)
Enjekte Edilen Doz: 8,9 mCi (331 MBq) 18F-FDG
Hasta VKİ: 31

5 dakikalık tüm vücut taraması
Servikal karsinoid ve Huntington hastalığı olan hasta

18F-FDG 3D MIP PET Görüntüsü

18F-FDG Koronal PET/CT Birleştirilmiş Görüntü


1. Discovery IQ 5-Ring ile Discovery IQ 3-Ring karşılaştırması.

 
 
 
 
 
 
 
 

18F-FDG Coronal PET View

Top: 18F-FDG Axial PET/CT Fused
Bottom: 18F-FDG Axial PET View 


Daha Fazla Klinik Olgu