Klinik Olgu

YARI SÜRE VE YARI DOZ1

Rekonstrüksiyon: Q.Clear
Çekim süresi: 10 dakika (2 dakika / yatak)
Enjekte Edilen Doz: 1,8 mCi (99.28 MBq) 18F-FDG
Hasta VKİ: 19

18F-FDG MIP PET Görüntüsü

18F-FDG Koronal PET Görüntüsü

Üst 18F-FDG Aksiyel PET/BT Birleştirilmiş
Alt: Aksiyel BT Görüntüsü

1. Comparing Discovery IQ 5-Ring to a Discovery IQ 3-Ring.

Daha Fazla Klinik Olgu