Genel Bakış

Yeni nesil PET/BT sistemimizi tasarlarken, SİZE AŞAĞIDAKİ KONULARDA YARDIMCI OLMAYI HEDEFLEDİK...

 • Hasta hizmetlerinizi genişletmek
 • Küçük lezyonları daha erken, daha yüksek güvenle ve daha düşük dozda görmekGE Healthcare Discovery IQ PET/CT. Image Quality. Intelligent Quantitation.
 • Daha hızlı tarama, daha verimli okuma

Discovery* IQ ile tanışın
Görüntü Kalitesi. Akıllı Kantifikasyon.

Sağlık hizmeti sağlayıcılarının yüksek görüntü kalitesine ve tutarlı kantifikasyona ihtiyacı vardır. Bunlardan birine öncelik vermeniz beklenemez. Eksiksiz bilgilere sahip olmanız gerekir.

GE Healthcare’in PET/BT alanındaki en son yeniliği, hiçbir ödün vermeden hem mükemmel görüntü kalitesi hem de tutarlı kantifikasyon sunuyor. Discovery IQ, en önemli misyonunuz olan en iyi hasta sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

Aşağıdakilerle ilgili daha fazla bilgi almak için okumaya devam edin:

 • YENİ PET dedektörü
 • YENİ PET rekonstrüksiyonu
 • YENİ sistem tasarımı

YENİ PET Dedektörü

YENİ GE LightBurst PET dedektörü teknolojisi, en yüksek seviyede PET/BT hassasiyeti1 sunarak, daha gelişmiş hasta konforu ve bakımı için düşük dozlarda hızlı taramalar ile mükemmel görüntü kalitesi sağlıyor.

GE Healthcare Discovery IQ PET Detector

Sektördeki En Yüksek NEMA Hassasiyeti1

 • 22 cps/kBq seviyesine kadar
 • Çok kısa çekim sürelerini mümkün kılar
 • Düşük dozlu taramalara olanak tanır
 • Hem 1/2 PET dozunda, hem de 1/2 tarama süresinde görüntüleme yapabilir2
 • Küçük lezyon saptanabilirliği için olağanüstü görüntü kalitesi sunar

Sektördeki En Büyük Aksiyel FOV Kapsama1

 • 26 cm'e kadar kapsama sağlar
 • Mümkün olan en az sayıda yatak pozisyonu ile taramaya olanak verir
 • Tüm organı (ör. toraks solunum MotionFree tetkiki) 4 dakikaya kadar kısa sürede tarar
 • Kliniğinizin verimliliği için daha yüksek sayıda taramaya imkan tanır

Klinik 18F çekimi için Sektördeki En Yüksek Klinik Gürültü Eşdeğeri Sayım Hızı (NECR)11

 • Prosedürlerinin %94'ünde 18F uygulayan onkoloji merkezleri için optimize edilmiştir3 
 • 2,4 kBq/mL4'te 75 kcps'ye kadar
 • 68Ga, 11C, 82Rb gibi düşük ve yüksek sayım hızlı radyoizotoplar için yüksek NECR sunar

İkili Çekim Kanalları ile Hızlı Elektronik

 • Gürültünün genellikle olumsuz etkilediği yüksek sayım hızlı radyoizotoplarda bile (ör. 82Rb) NECR pik sonrası ölçüm doğruluğu sağlar
 • 22 kBq/mL'ye kadar +/- %3,5


1. Discovery IQ 5-Ring ile ITN çevrimiçi karşılaştırma çizelgelerinde (Nisan 2014) raporlanan diğer PET/BT tarayıcılarının karşılaştırması.
2. Discovery IQ 4-Ring ile Discovery IQ 3-Ring karşılaştırması.
3. IMV PET 2012 Görüntüleme Pazar Özeti Raporu
4. Discovery IQ 5-Ring'de FDG için 2,4 kBq/mL tipik aktivite konsanstrasyonunda.

YENİ PET Rekonstrüksiyonu

PET Rekonstrüksiyonunda ilk kez, tedavi planınızın ne kadar iyi ilerlediğini erken aşamada belirlemek için mükemmel görüntü kalitesi ile tutarlı, kantitatif SUV arasında tercih yapmanız gerekmez.

Tam yakınlaşmalı rekonstrüksiyon teknolojisinin öncülüğünü yapan Q.Clear, hastanın tedaviye yanıtını değerlendirmede daha yüksek güven için hızlı ve verimli okumaya olanak tanır. Hem PET ölçüm doğruluğunda (SUVmean) hem de görüntü kalitesinde (SNR) 2 kata kadar iyileşme sağlar.

Q.Clear hakkında daha fazla bilgi alın.YENİ Sistem Tasarımı

Mobil kullanıma hazır PET/BT platformu olarak geliştirilen Discovery* IQ, ölçeklenebilir bir PET dedektör halkası ile GE'nin Optima* CT540 sistemini içeren YENİ bir sistem tasarımına sahiptir.

En uyarlanabilir ve erişilebilir PET/BT tarayıcı olarak tasarlanan bu sistem, daha fazla yerde daha çok insan için daha gelişmiş sağlık bakımını mümkün kılacaktır.

GE Healthcare Discovery IQ

Ölçeklenebilir PET Dedektörü Halkası

Klinik performansı optimize etmek için tasarlandı

 • Her günkü misyonunuza, yani mümkün olan en iyi hasta sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak teknolojiler

Yatırım koruma

 • Bugün için tasarlanmış, ama aynı zamanda yarına hazır olan yükseltilebilir Discovery IQ platformu departmanınızın ihtiyaçlarıyla birlikte büyür

Çok yönlü platform

 • İlk kez PET/BT kullanan merkezlerden yüksek hacimli ve klinik araştırmalar yapan departmanlara kadar tüm klinik ortamlar için çözümler sunar

Mobile hazır platform

Daha fazla yerde daha çok hastaya daha yüksek erişim sağlar

 • Görüntüleme departmanları için klinik hizmetlerini aşamalı olarak genişletme fırsatı

Optima CT540

Mükemmel sinyal yönetimi

 • Sinyalin az olduğu bölgelerde sıradışı görüntü kalitesi (omuz, kalça, büyük bedenli hastalar, metal)

Kapsama ve hız

 • Hızlı tarama ve kısa nefes tutma süreleri için 20 mm kapsama

Düşük doz ve hızlı tarama

 • ASiR* rekonstrüksiyonu1
 • IQE2 1,75 pitch booster ile 50 kesit eşdeğeri BT hızı
 • 0,5 saniye rotasyon hızı

1. ASiR, Discovery IQ için opsiyonel bir özelliktir. Klinik uygulamada, ASiR kullanımı klinik işlem, hasta boyutu, anatomik konum ve klinik uygulamaya bağlı olarak CT hasta dozunu düşürebilir. Yapılacak klinik işlemde tanısal görüntü kalitesi elde etmek için uygun dozu belirlemek üzere bir radyolog ve fizikçiyle konsültasyon yapılmalıdır.
2. Fantom testinde Artefakt İndeksi ile tanımlandığı gibi görüntü kalitesi.

Klinik Olgular

Klinik Etki


Discovery IQ'nun dünya çapındaki ilk kurulumu Toulouse Fransa'da Institut Universitaire du Cancer de Toulouse'da gerçekleşti. Bu videoda, Prof. Frédéric Courbon, Ph.D., M.D. Discovery IQ'nun kabiliyetlerine verdiği ilk pozitif reaksiyonları ve kurumun hastalara sunduğu bakımı nasıl etkilediği hakkındaki görüşlerini bildirmektedir.


Related

Videolar