Genel Bakış

İnanmak için duymalısınız.

Humanizing MR hastaların MR'ı hissetme, görme ve duyma şeklini iyileştirme sözümüzdür. Konu duyma olduğunda yapmamız gereken çok şey vardı. Tipik MR taramalarının ses seviyesi 100 desibelin üstüne çıkabilmektedir. Bu, yaklaşık olarak bir beton kırıcının ve hızla yol alan bir yük treninin sesine veya bir rock konserinde en ön sırada oturmaya eşdeğerdir. Tahmin edilebileceği gibi bu seviyede bir gürültü hastanın kaygısını artırabilir. Hastaların, sesin kaynağı hakkında strese girmelerine neden olabilir ve hasta ile tekniker arasındaki iletişimi engelleyebilir.

Tarama sırasında hastaları mümkün olduğunca rahat hissettirebilmek için MR'ı duyma şekillerini sonsuza dek değiştirmeye karar verdik. Sonuç, MR taramasını fısıltı kadar sessiz hale getiren devrimsel nöroloji çekim tekniği Silent Scan oldu. Daha da iyisi bunu başarırken, klinisyenlerin güvenli tanı koyma için ihtiyacı olan mükemmel görüntü kalitesini sağlamaya devam ettik.

Silent Scan broşürüne bakın.
Silent Scan'le ilgili SIGNA MR'ın Nabzı makalesine bakın.
Silent Scan'le ilgili SIGNA MR'ın Nabzı ek makalesine bakın.

Avantajlar

Hasta konforunun yeni sesini duyun.

Tarama deneyimini hasta için olabildiğince rahat hale getirirken mümkün olan tanı koymaya yönelik en iyi görüntü kalitesini elde etmek Silent Scan'ın ana hedefidir. Ancak daha sessiz bir tarama odasının avantajları burada bitmez. Silent Scan tarama sürecine dahil olan herkes için çeşitli faydalar sunar.

Hastaya faydaları

 • Daha sessiz ortam sayesinde tarama sırasındaki kaygı azalır.
 • Sessiz ortam hasta ile tekniker arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
 • Hasta rahat ve kıpırdamadan yatmaya yatkın olduğunda tarama süreleri azalır.
 • Hasta rahat ve kıpırdamadan yatmaya yatkın olduğunda yeniden tarama olasılığı azalır.
 • Genel olarak daha iyi MR deneyimi. Bu, ileride taramaya ihtiyacı olan hastaların tedavi planlarına bakışlarını olumlu etkileyebilir.

Teknikere faydaları

 • Gürültüye daha az odaklanmak, hastaya daha fazla odaklanmak anlamına gelir.
 • Daha sessiz ortamda daha kısa hazırlık ve tarama süreleri elde edilebilir.
 • Daha sessiz ortam hastayla iletişimi kolaylaştırır. Talimatları tekrar etme ihtiyacını azalır.
 • Daha sessiz ortam hemşireler ve anestezi uzmanları gibi bakım ekibi üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Doktora faydaları

 • Daha sessiz ve rahat deneyim sayesinde hasta memnuniyeti artar.
 • Doğru tanı koyma için mükemmel görüntü kalitesi.
 • Rahat hastalar ve daha sessiz ortam, daha az tarama ile daha yüksek hasta hacmi sağlayabilir.

Kuruma faydaları

 • Rahat hastalar ve daha sessiz ortam, daha az tarama ile daha yüksek hasta hacmi sağlayabilir.
 • Daha sessiz ve rahat deneyim sayesinde hasta memnuniyeti yükselir.
 • Yenilikçi teknoloji kuruma rekabet avantajı sağlayabilir.
 • Daha sessiz MR tarama odası, komşu odaların gürültü seviyelerinde daha az etki yaratır.

Teknoloji

Sessiz teknoloji engelini aşmak.

Tarihsel olarak MR gürültüsünü azaltma girişimlerinin çoğu sesi boğmaya veya bastırmaya odaklanmıştır. Silent Scan akustik gürültüyü kaynakta ortadan kaldırmak için üç gelişmiş teknolojinin benzersiz bir birleşimini kullanarak MR görüntülerinin çekilme şeklinde devrim yapmaktadır.

Silent Scan'in Gelişmiş Teknolojileri

Silenz
Silenz, gradientlerin sürekli olarak kullanıldığını ancak hızla açılıp kapatılmadığı yeni bir veri alım yöntemidir. Sonuçta mekanik titreşim ortadan kaldırılır ve çekim sırasında gürültü üretilmez. Silenz teknolojisi üç boyutlu MR verisi elde ederek izotropik çözünürlük sağlar. Silenz ayrıca, ilgilenilen tüm dokular için görüntü kalitesini ve sinyali geliştiren çok kısa eko süresine sahiptir.

Yüksek Kesinlikli Güç Elektroniği
Bu platform, rekonstrüksiyon sırasında görüntü artefaktları oluşmasının önlenmesi için gerekli olan son derece kararlı gradientlerin ve radyo frekansının (RF) korunmasına yardımcı olur.

Ultra hızlı RF Değiştirme Yeteneği
Silent Scan teknolojisi gradientleri hızlı şekilde değiştirmez. Görüntülerdeki sinyal-gürültü oranını en üst düzeye çıkarmak için RF koil sisteminin verici modundan alıcı moduna mikrosaniyeler içinde geçebilmesi önemlidir. GEM Suite koilleri, tam da bunun için tasarlanmıştır.

Klinik Görüntüler

Sessizliğin Görünümü.

Konvansiyonel bir MR taramasından beklediğiniz görüntü kalitesini çok daha az akustik gürültüyle elde edin. Aşağıdaki görseller Silent Scan T1 çekimleridir - Aksiyel, Sagital ve Koronal reformatlar.

Görseller Spectrum Health izniyle