Genel Bakış

Mümkün olanın sınırlarını yeniden tanımlayın

SIGNA Voyager’la yepyeni MR özelliklerine merhaba deyin. Sistem, yüksek klinik potansiyeli ve mükemmel hasta konforuyla birlikte verimi ve iş akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. 1.5T geniş tünel sistemi olarak sektördeki en az yer kaplayan ve en düşük güç tüketimine sahip alternatiflerden biridir. Öncekilere hiç benzemeyen mükemmel MR deneyimine hazır olun. SIGNA Voyager: MR performansınızı zirveye çıkarın.

Verimlilik

MR veriminizi artırın

Hız ve sadelik


SIGNA Voyager görüntülemeyi hızlandıran ve basitleştiren birçok özelliğe sahiptir. Turbo LAVA/LAVA Flex özellikleri, tek nefes tutma süresinde birden fazla faz ile her tarama ilk seferinde doğru yapılarak vücudun daha hızlı görüntülenmesine ve nefes tutma süresinde %47’ye varan azalmaya olanak tanır. DISCO (Differential Sub-sampling with Cartesian Ordering) teknolojisi, eşzamanlı yüksek uzaysal ve temporal çözünürlüklü karaciğer, meme ve prostat görüntülemesine olanak tanıyarak ve tüm 3D hacmi 3 saniye kadar kısa bir sürede tarayarak MR ile ileri vücut görüntülemesini BT kadar basit hale getirmektedir. 


AutoFlow verimliliği

SIGNA Voyager’ın AutoFlow özellikleri iş akışını önemli ölçüde kolay ve etkin hale getirir: 

  • READY View: Otomasyonla tıklama sayısını azaltan ve çoklu parametrik incelemelerin kolaylıkla ileri görüntülemesine olanak tanıyan görüntü inceleme ve analiz platformudur. 

  • Otomatik Protokol Optimizasyonu: Hasta profilinden bağımsız olarak görüntü kalitesinin güvenilirliğini ve inceleme süresini geliştirirken diğer yandan nefes tutularak gerçekleştirilen görüntülemeleri basitleştirerek ve otomatikleştirerek operatörlerin işini kolaylaştırır. 

  • Otomatik Navigatörler: Rutin ve ileri vücut görüntülemelerini sadeleştirecek gerçek zamanlı ve güçlü serbest solunum respiratuvar hareket telafisi sağlar. DISCO, Turbo LAVA, Turbo LAVA Flex ve GE’nin tüm vücut görüntüleme prosedürüyle uyumludur.

  • Duraklatma ve yeniden başlatma: Taramaların veya adımların tekrarlanması ihtiyacını ortadan kaldırarak tarama sırasındaki hasta konforunu sağlamada size esneklik sağlar. IntelliTouch’ın Touch-N-Go işaretlemesi, Auto Guidance ve GE’nin çift dokunmatik ekranlı, sade tasarımı, iş akışı etkinliğini ve görüntüleme güvenilirliğini iyileştirir. 

SIGNA Voyager: MR veriminizi zirveye çıkarın. 

MAGiC

MAGiC deneyimini keşfetmek için buraya tıklayın

MAGiC

Sektörde ilk defa, tek bir MRI taramasında beyin T1, T2, Inversion, Recovery (ör. DIR, PSIR, FLAIR) ve PD kontrastları dahil olmak üzere birden fazla görüntü kontrastı oluşturabilirsiniz. 


Verimli bir iş akışına tamamen entegre edilmiş, ayrı ayrı sekanslarda çekime göre %50 daha kısa sürede görüntü çekimi yapabilen ve birçok görevi yerine getirebilen bir tarama.Birden fazla kontrast değişikliği için tam esneklik

Tarama tamamlandıktan ve hasta MR odasından ayrıldıktan sonra dahi TR, TE ve TI manipülasyonu uygulayarak görüntünün kontrastını değiştirebilirsiniz. MAGiC işleme, yeni tanı koyma olanaklarının yolunu açan dilediğiniz kontrastı sunar. Ham verileri parametrik T1, T2 ve PD haritalarına işleyen MAGiC, standart MR ağırlıklı görüntülerin ötesine geçer. 
 


Yatırım Getirisi

Yatırım getirinizi artırın

SIGNA Voyager, yatırım getirinizi kayda değer düzeylere yükseltmek üzere tasarlanmıştır. Sektörde mekanik olarak en az yer kaplayan geniş tünel 1.5T MR sistemlerinden biri olan SIGNA Voyager kurulum masraflarını önemli ölçüde azaltır. Yine sektördeki en düşük enerji tüketim düzeylerinden biriyle işletme giderlerinizi şaşırtıcı derecede düşük tutmanızı sağlar.

Teknoloji

Mükemmel görüntü kalitesiyle üstün


Mükemmel magnet homojenitesi… Üst düzey performans

İster abdominal kavitenin tamamını görüntülemek için geniş, homojen bir FOV kullanın, ister anatominin zorlu bölgelerindeki en küçük lezyonlara odaklanın, SIGNA Voyager mükemmel sonuçlar sunar. Sektördeki en homojen magnetlerden biri kullanılarak tasarlanan SIGNA Voyager size amacınıza uygun görüntüleme alanını (FOV) seçme özgürlüğü sunar.

Total Dijital Görüntüleme RF Mimarisi... Görüntülemede üstün başarı

SIGNA Voyager ile Total Dijital Görüntüleme (TDI) teknolojisinin cazip avantajlarını deneyimleyin. TDI, konvansiyonel MR sistemlerine kıyasla daha yüksek SNR ve üstün homojenite ve üniformite ile sürekli olarak daha net görüntülerin alınmasına yardımcı olur. TDI üç bileşenden oluşmaktadır;

  • Dijital Surround Teknolojisi (DST) üstün SNR’ı entegre RF vücut koilinin üstün homojenitesine ve daha derin sinyal penetrasyonuna sahip yüksek yoğunluklu yüzey koillerin hassasiyeti ile birleştirerek daha zengin, net ve yüksek kaliteli görüntü sağlar. 

  • Doğrudan Dijital Arayüz (DDI) SNR’ı önemli ölçüde iyileştiren, maksimum 65 RF kanalın her birinden gelen girdileri yakalayan ve dijitalleştiren ayrı bir analog-dijital dönüştürücüye sahiptir..

  • Digital Micro Switching (DMS) teknolojisi, analog blokaj devrelerini Mikro Elektro-Mekanik Sistem Anahtarları (MEMS) ile değiştirerek sıfır TE görüntüleme özelliklerinin daha da genişletilmesi için koiller arasında son derece hızlı geçişe olanak tanır.

Ultra-High Efficiency (UHE) Gradient Teknolojisi

SIGNA Voyager, gradient teknoloji eğrisinde bir değişimi temsil eden ve daha kısa TR ve TE değerleri üreterek üstün klinik görüntüleme sağlayan yeni Ultra High Efficiency (UHE) Gradient teknolojisine sahiptir.

Entegre TDI Coil Suite

GE'den TDI Coil Suite hasta odaklı tasarlanmış bir dizi koil ile kayda değer görüntü kalitesi sağlar. Bu paket entegre posterior array, yüksek yoğunluklu Baş ve Boyun array, genişletilmiş anatomik kapsama alanına sahip anterior array ve Kas-İskelet uygulamalarına özel diğer esnek ve yüksek performanslı koilleri içermektedir.

Hasta Deneyimi

İleri uygulamalarla hasta deneyimini farklı bir boyuta taşıyın

SIGNA Voyager’la yeni bir hasta konforu standardını deneyimleyin.

SilentWorks

GE’nin özel SilentScan teknolojisi tarama gürültüsünü 91 dB’lik son derece rahatsız edici motosiklet sesi düzeyinden 3dB tarama odası ortam gürültüsüne düşürür. Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DWI) özellikli Silent Nöroloji Paketi tümüyle sessiz nörolojik incelemeye olanak tanımakta ve omurga ve kas iskelet sistemi görüntülemesi de sağlayan genişletilmiş Silent özelliği bulunmaktadır.

FreedomWorks

SIGNA Voyager, tarama işlemini hastalar için endişesiz bir deneyim haline getirir. Geniş ve Comfort Plus alçaltılabilen masamız ile 70 cm açıklığa sahip tasarımı hastaların kolay erişim ve konforlu tarama deneyimiyle rahatça dinlenmesine olanak tanır.

  • Özgürce nefes al: Hastalar tek bir kez dahi nefes tutmaya gerek kalmadan tüm vücut incelemelerine olanak tanıyan ve Turbo LAVA, Turbo LAVA Flex ve DISCO uyumlu Auto Navigator teknolojimiz sayesinde özgürce nefes alabilir.

  • Özgürce hareket et: Nörolojik görüntüleme için 3D PROMO ve baştan ayağa 2D hareket düzeltme için GE imzalı PROPELLER gibi ileri düzey hareket düzeltme teknolojisi ile hastaların tarama boyunca hareketsiz yatması ihtiyacının ortadan kalkmasına yardımcı olarak taramayı hastalar için daha az stresli hale getirir.

  • İğnesiz: İğnesiz görüntüleme özelliklerimiz iğnelerin yol açtığı ağrıyı ve kontrast maliyetini ortadan kaldıran kontrastsız MR incelemelerine olanak tanır. Inhance 2.0 Suite’imizle rutin MR anjiyografi tetkikleri, IDEAL IQ ile karaciğer yağ fraksiyon haritalaması gibi ileri görüntüleme veya 3D ASL ile beyin perfüzyonu görüntülemesiyle SIGNA Voyager tam kontrastsız MR incelemelerine olanak tanır.

SIGNA Voyager: Hasta konforunu zirveye çıkarın. 

SIGNA™Works

Yeni standart: Mükemmel

Yeni SIGNAWorks verimlilik platformumuz, tüm temel görüntüleme teknik ve çözümlerimizde verimliliği yeniden tanımlar. SIGNAWorks standart uygulamalar portföyü, uygulama alanınızda dilediğiniz sonuçları elde etmenize olanak tanıyan kapsamlı, yüksek kaliteli ve verimli görüntüleme özelliklerini içerir.  

SIGNA Voyager tam entegre bir çözüm sağlamaya hazır olarak SIGNAWorks standart uygulamaları önceden yüklenmiş halde gelir. Yükseltilebilir ve daha kapsamlı şekilde özelleştirilebilir olmasıyla katma değer sunan bu teknoloji, size işiniz büyüdükçe ortaya çıkan ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere uygulama ekleme esnekliği verir. 

SIGNAWorks, TDI'ın (Total Dijital Görüntüleme) tüm özelliklerinden tamamen faydalanması sayesinde tanı koymada ilerleme sağlarken hasta sonuçlarını ve yatırım geri dönüşümünü iyileştirmenize yardımcı olur.