Genel Bakış

Her zaman, her yerden raporlama yapın.

Yeni Centricity* eRadCockpit, radyologlara raporlama iş akışlarının verimini artırma, ilgili bilgilere ve başkalarının fikirlerine erişme ve aynı zamanda internet bağlantısı olan her yerde iş yüklerini paylaşma ve raporlara erişme olanağı tanıyan web tabanlı bir raporlama platformudur.

İş akışınızı optimize etme, uzmanları birbirine bağlama, iş akışlarını dengeleme, mevcut altyapınızı kullanma ve radyolojinin ötesindeki kapıları aralayarak tüm e-sağlık kuruluşları ile bilgi paylaşma konularında size yardımcı olan eRadCockpit, size verimliliğinizi maksimize etme imkanı tanır.

Avantajlar

Gelişmiş raporlama ile performansı artırın.

• Nerede oldukları fark etmeksizin radyologlara her yerden raporlama yapma ve iş yüklerini bir bakışta görme imkanı vererek kurumlar arası iş birliğini ve iş akışı paylaşımını artırın.

• eRadCockpit bir hastanede, departmanda veya iş yerinde gerçek zamanlı genel departman performansını izlemek için web tabanlı bir panoyla entegre haldedir.

Çok daha yüksek verimlilik yakalayın.

• Bölgesel hasta geçmişine hızlı erişim sağlayın ve web tabanlı PACS sayesinde nöbetteki radyologların evden çalışmasına olanak tanıyarak rapor dönüş süresini ve gereksiz seyahatleri azaltın.

• İş yükü paylaşımını kolaylaştırarak başka hastanelerdeki uzmanlara anında erişim imkanı tanıyın ve iş birliğini artırın.

• İş akışını radyologlar arasında paylaştırarak iş yüklerini eşitleyin, ilk seferde en iyi okuma için doğru incelemeyi doğru kişiye yönlendirin.

• Mevcut altyapınızı kullanmaya devam edin.

Özellikler

Hepsi bir arada web tabanlı raporlama platformunun rahatlığını yaşayın

 • Internet Explorer'dan erişilebilen global okuma iş listesi
 • Entegre SpeechMagic ses tanıma ve dijital sesli kontrol seçeneği
 • Gömülü metin düzenleyicisi (TX Text control)
 • Radyolojide tek hasta klasörü
 • XDS hasta geçmişi (Centricity RIS-i 5.0'ın verimlilik sürümüyle kullanılabilir)
 • Entegre üst düzey ortak görüntüleyici (Centricity WebPACS görüntüleyicisi) - kaynak PACS'ten bağımsız olarak, görüntü taşıma veya kopyalamaya ihtiyaç duyulmaksızın anında görüntü gösterimi için
 • Çok disiplinli ekip toplantı yönetimi
 • Raporu ve taranmış belgeleri aynı anda görüntüleme

Teknoloji

Sağlık hizmetlerinde işbirliğine dayalı yüksek performans yakalayın:

 • eRadCockpit tek RIS/PACS iş akışınıza arayüz oluşturmak suretiyle bağlanabilir ve global olarak çok sayıda farklı RIS/PACS sisteminin tedarikçiden bağımsız raporlama platformu olarak hizmet verebilir.

eRadCockpit'in güvenilirliği kanıtlanmış işlevlerini internete taşıyın:

 • İş listesi ve verimlilik görüntüleme
 • Eksiksiz Ses İşleme
 • Konferans yönetimi
 • Klinik bilgi
 • Hasta "ağacı" ve geçmişi
 • XDS tüketici (ve XDS kaynak özellikleri)
 • Karşılaştırmalı görüntüleme (aynı kaynak WebPACS)
 • WebDx ve PACS IW Ön Yüz Entegrasyonu
 • Web tabanlı (Internet Explorer 8 ve üstü)
 • TX text control metin düzenleyici
 • İlgili prosedür ağacı
 • Çok amaçlı bilgi paneli (taranan belge dahil)
 • WL'de dönüş anahtarı araması