Ürüne Genel Bakış

GE'nin esneklikten uzak departman veri ve bilgi arşivlerini esnek bilgi paylaşım sistemlerine dönüştüren, çok disiplinli ve tedarikçiden bağımsız Centricity Clinical Archive çözümünden1 faydalanın. Hasta verilerini departman arşivlerinde hapsolmaktan kurtaran Centricity Clinical Archive, klinisyenleri birbiriyle bağlantılı olmayan çok sayıda sistemle uğraşma zorunluluğundan kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda hasta verilerini en çok ihtiyaç duyulan yer olan bakım noktasındaki tek bir kaynakta toplar. Centricity Clinical Archive sayesinde GE Healthcare, tüm çözüm planlama, uygulama, sunum ve yönetiminin klinik ve IT uzmanlarından oluşan tek bir ekip üzerinden gerçekleştirilebilmesini sağlayan "360° Hayata Geçirme Deneyimi" sunar. Ortaya çıkan bu güçlü çözüm sayesinde tahmin edilebilirliği yüksek uygulama ve güvenilir servis sunularak toplam sahip olma maliyetleri azaltılabilir.

Centricity Clinical Archive, sağlık hizmetleri sistemleri için kritik araçlar sağlar: Ölçeklenebilirliği yüksek bir veri havuzu, görüntülerin yaşam döngüsü yönetimini akıllı bir biçimde gerçekleştiren özellikler ve çeşitli uygulama verilerinin çok sayıda departman, uzmanlık, hastane ve bölge arasında konsolidasyonuna ve yönetimine yardımcı olan IHE-XDS desteği ve esnek araçlar. Centricity Clinical Archive'ın sezgisel çalışan, yer kaplamayan ve tanısal olmayan klinisyen görüntüleyicisi, elektronik tıbbi kayıtlarla arayüz oluşturarak hasta görüntülerinin ve ilgili klinik belgelerinin tek noktadan kolayca görülebilmesine olanak tanır.

1-Centricity Clinical Archive çözümü şu ürün bileşenlerini içerir: Centricity Enterprise Archive, Centricity Enterprise Web - Hasta Bilgilerini Görüntüleme modülü, Centricity Enterprise Web, Caradigm eHIE, Centricity Clinical Gateway, NextGate MatchMetrix EMPI, PACSGEAR PacsSCANTM

Çok seviyeli başlangıca uygun yapı

Çok seviyeli başlangıca uygun yapı

Centricity Clinical Archive güçlü, çok seviyeli ve tedarikçiden bağımsız bir arşiv (VNA) ve sorunsuz görüntü paylaşımı için temel bir platform sağlar.

Avantajlar

Centricity Clinical Archive'ın sunduğu güçlü, çok disiplinli ve tedarikçiden bağımsız çözüm:

 • Görüntülemeyi ve klinik IT altyapısını bir araya getirerek maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive'ın bilgi havuzu, gereksiz departman arşivlerini ortadan kaldırarak IT altyapısının kapladığı alanın azaltılmasına yardımcı olur.
 • Operasyonel verimliliğin artırılmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive'ın bilgi havuzu ve Bilgi Yaşam Döngüsü (ILM) yönetimi araçları, bir yandan farklı IT sistemlerini desteklemenin getirdiği operasyonel maliyetin azaltılmasına yardımcı olurken diğer yandan da eğitim maliyetlerini düşürerek CIO'ların ve IT direktörlerinin karşılaşacağı operasyon maliyetlerini daha tahmin edilebilir bir hale getirir.
 • Hasta bakımı deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olur – Centricity Clinical Archive, hastanın tüm klinik kayıtlarına tek noktadan erişim1 imkanı sunarak hasta bakımı deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olur.
 • Bilgiye dayalı kararların alınmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive, EMR içerisinden hastanın sağlık kayıtlarına erişim imkanı tanır. Bu kritik erişim imkanı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bilgiye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.
 • Verimliliğin artırılmasına yardımcı olur – Hastanın tüm klinik bilgilerine tek noktadan erişim1 ve bilgilerin aratılmasını ve erişimini kolaylaştıran web görüntüleyicisi sayesinde sağlık hizmeti sağlayıcıları daha verimli çalışabilir.
 • Gereksiz incelemelerin ve hasta nakillerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive, tüm ağ üzerinde (radyoloji incelemeleri ve raporları dahil) geçmişe yönelik klinik bilgilere erişime olanak tanır. Bu tam erişim sayesinde doktorlar, ilave görüntüleme prosedürleri ve/veya hasta nakilleri talep etmeden önce daha bilgiye dayalı kararlar alabilir.

1 İnternet bağlantısı olduğunda.

Özellikler

Centricity Clinical Archive, müşterilerimiz için eksiksiz bir çözüm sunmak üzere tasarlanmış ürün ve hizmetlerden oluşur.

Sunduğumuz ürünler şunları içerir:

 • Endüstri standartları (DICOM ve IHE‑XDS) kullanılarak elde edilen yapılandırılmamış tıbbi içeriğin (görüntüler, raporlar, belgeler vb.) arşivlenmesi ve yönetimi için IT altyapısı konsolidasyonuna olanak tanıyan çok disiplinli ve çok merkezli bir klinik içerik havuzu.
 • Yer kaplamayan ve tanısal olmayan klinisyen görüntüleyicisi ile birlikte sağlık hizmeti sağlayıcıları için hasta klinik kayıtlarına erişim sağlayan bir IHE-XDS kaydı.
 • Ağ sınırları çapında hasta kayıtlarını birbirine bağlayan bir ana hasta indeksi.
 • Bilgi havuzunu güncellemek ve bilgilerin sistemler arasında tutarlı olmasını sağlamak üzere HIS ve RIS gibi iş akışı sistemlerini birleştirmek için mesajlaşma arayüz motoru.
 • Verileri standartlara uygun bir formatta havuzda saklamak üzere standart dışı cihaz ve sistemler arasında bağlantı kuran cihaz arayüz motoru.

Sunduğumuz hizmetler şunları içerir:

 • Departman sistemlerinin sayısı ve tipleri, IT altyapısı ve süreçler dahil olmak üzere mevcut durumu ve gelecekteki ihtiyaçları değerlendirerek uzun süreli, sürdürülebilir veri yönetimi ve paylaşımı için öneriler sunma.
 • Merkezi klinik bilgi arşivi sayesinde çeşitli tedarikçilerin mevcut departman IT sistemlerinin bağlanmasına yardımcı olmaya yönelik profesyonel hizmetler ile bilgilerin düzenli konsolidasyonunu (DICOM ve DICOM dışı) sağlama. Bu hizmet kapsamında ayrıca kurumsal görüntüleyici ile EMR uygulaması birleştirilebilmekte ve bu sayede hasta bilgilerinin tek ve tutarlı bir biçimde görülebilmesine olanak tanımaktadır.
 • Departman sistemlerindeki geçmişe dönük mevcut verilerin taşınmasına ve merkezi bilgi arşivine bağlantılandırılmasına yönelik tek seferlik hizmet.

Müşteriye Sunduğu Değerler

Centricity Clinical Archive, sağlık hizmetleri sisteminin iyileştirilmesine ve standartlara dayalı bir klinik bilgi yönetimi çözümü sayesinde hasta kayıtlarına çok daha kolay erişim sağlanmasına yardımcı olur.

Doktorlar ve Klinisyenler için

Centricity Clinical Archive, bakım noktasında hasta kaydına üstün erişim1 sağlayarak sağlık hizmeti sağlayıcılarının daha bilgiye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

 • Bilgiye dayalı kararların alınmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive, EMR içerisinden hastanın sağlık kayıtlarına erişim imkanı tanır. Bu kritik erişim imkanı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının bilgiye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.
 • Verimliliğin artırılmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive, sağlık hizmeti sağlayıcılarının daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Hastanın tüm klinik bilgilerine tek noktadan erişim1 ve bilgilerin aratılmasını ve erişimini kolaylaştıran web görüntüleyicisi sayesinde sağlık hizmeti sağlayıcıları daha verimli çalışabilir.
 • Gereksiz incelemelerin ve hasta nakillerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive, tüm ağ üzerinde (radyoloji incelemeleri ve raporları dahil) geçmişe yönelik klinik bilgilere erişime olanak tanır. Bu erişim sayesinde doktorlar, ilave görüntüleme prosedürleri ve/veya hasta nakilleri talep etmeden önce daha bilgiye dayalı kararlar alabilir.

CIO'lar ve IT Direktörleri için

Hasta verilerini departman arşivlerinde hapsolmaktan kurtaran Centricity Clinical Archive, hasta verilerine her zaman, her yerden erişim sunarak IT verimliliğini artırır ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olur.

 • Görüntülemeyi ve klinik IT altyapısını bir araya getirerek maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive'ın bilgi havuzu, gereksiz departman arşivlerini ortadan kaldırarak IT altyapısının kapladığı alanın azaltılmasına yardımcı olur. Centricity Clinical Archive, CIO'lara ve IT direktörlerine kendileri için en uygun IT altyapı tedarikçisini seçme özgürlüğü tanımanın yanı sıra genişleme maliyetlerinin azaltma ve daha fazla içerik yönetme konusunda onlara yardımcı olarak toplam sahip olma maliyetini düşürür.
 • Operasyonel verimliliğin artırılmasına yardımcı olur – Centricity Clinical Archive'ın merkezi havuzu ve Bilgi Yaşam Döngüsü (ILM) yönetimi araçları, bir yandan farklı IT sistemlerini desteklemenin getirdiği operasyonel maliyetin azaltılmasına yardımcı olurken diğer yandan da eğitim maliyetlerini düşürerek CIO'ların ve IT direktörlerinin karşılaşacağı operasyon maliyetlerini daha tahmin edilebilir bir hale getirir.
 • Konumdan bağımsız bilgi erişimine olan güveni artırır – Centricity Clinical Archive'ın merkezi havuzu ve görüntüleyicisi, bir yandan gizlilik ve güvenlik politikalarının yönetimini kolaylaştırırken bir yandan da sağlık hizmeti ağları arasında daha akıcı bilgi paylaşımını mümkün kılar. Centricity Clinical Archive'ın yer kaplamayan çok disiplinli web görüntüleyicisi, standartlara dayalı basit yaklaşımı sayesinde EMR ile arayüz kurma maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

CEO'lar, CFO'lar ve CMIO'lar için

Görüntüleme altyapısının ve bilgilerinin akıcı bir biçimde paylaşılmasına olanak tanıyan Centricity Clinical Archive operasyonları basitleştirir, hasta bakımına erişimi genişletir ve paylaşımlı maliyetin azaltılmasına yardımcı olur

 • Yönetimli hizmetler ve esnek ücretlendirme modelleri – Centricity Clinical Archive, sermaye yatırımının düşürülmesine yardımcı olan "kullandığın kadar öde" gibi modeller dahil olmak üzere esnek ücretlendirme modelleri ile sunulabilmektedir.
 • Hasta bakımı deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olur – Centricity Clinical Archive, hastanın tüm klinik kayıtlarına tek noktadan erişim1 imkanı sunarak hasta bakımı deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olur. Hasta verilerine bu şekilde kesintisiz erişim sağlanması gereksiz taramaların sayısını azaltmaya yardımcı olabilir ve ayrıca sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine imkan tanır.
 • Sağlık hizmetleri uygulamalarının entegrasyonuna yardımcı olur – Centricity Clinical Archive, hasta görüntülerinin ve diğer klinik verilerinin sağlık hizmetleri sistemlerinde konsolidasyonuna ve sisteme erişimi olan diğer kurumlarla paylaşılmasına yardımcı olur. Bu sayede doktorlar ve uzmanlar, sağlık hizmetleri sunarken birlikte çok daha verimli çalışabilir.

1 İnternet bağlantısı olduğunda.


Kaynaklar

Broşürler

Centricity Clinical Archive Broşürü

PDF 1MB
 • Oluşturma Tarihi: 8/8/2016
 • Belge No: DOC1235143

Tedarikçi Bağımsız Arşivleme Çözümleri

PDF 1MB
 • Oluşturma Tarihi: 8/8/2016
 • Belge No: DOC1213712

Videolar