Genel Bakış

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Yolunuzu. Net Bir Şekilde. Görün.

Innova IGS 540, 41 x 41 cm (16,1 inç) kare düz panel dijital dedektörüyle periferik ve abdominal prosedürler için kapsamlı vücut kapsama alanı sağlar.
Dozu mümkün olduğunca düşük tutmanıza yardım ederken ihtiyacınız olan görüntü netliğini sağlamak için en baştan tasarlanmıştır. Sisteminiz için beşe kadar otomatik ekspojür tercihinden seçim yapmaya1 yönelik araçları sağlayan Doz Kişiselleştirmesi2 gibi özellikleri içerir. Ayrıca herhangi bir klinik protokoldeki3 söz konusu tercihlerin tümünü değiştirerek çok prosedürlü, çok kullanıcılı özelleştirme sağlayabilir ve bilgiye dayalı kararları destekleyebilirsiniz.
20'den fazla ileri uygulama sayesinde, karmaşık prosedürleri güvenle planlayabilir, yönlendirebilir ve değerlendirebilirsiniz. Bunlar arasında Advantage Workstation'da doğru şekilde planlanmış, ince anatomilerdeki anjiyoplastiler ve anatomide 3D kateter kılavuzluğuyla uterin fibroid embolizasyonu bulunmaktadır.

Avantajlar


Mükemmel anatomik kapsama alanı


Innova IGS 540, 41 x 41 cm (16,1 inç) kare düz panel dijital dedektörüyle vasküler ve girişimsel görüntüleme için en büyük görüntüleme alanlarından birini içerir. Daha küçük dedektörlere göre daha az çalışmayla, eşzamanlı olarak her iki bacak gibi geniş anatomileri kapsayarak verimli kontrast ve doz kullanımı sağlar.

Yüksek Detective Quantum Efficiency (DQE) ile üstün görüntü kalitesi


Tescilli anjiyografi düz panel dedektörü, klinik tetkiklerde gerçekleştirilen kontrast ve doz sınırlı görüntülemelere yönelik uluslararası olarak tanınan bir indeks olan Detective Quantum Efficiency (DQE) için endüstrideki en yüksek derecelendirmelerden birini sunmaktadır. Yüksek DQE aynı dozda daha iyi kalitede görüntüler, daha düşük dozda ise aynı kalitede görüntüler sağlar.


Düşük doz için tasarım


GE, sistemleri dozu mümkün olduğunca düşük tutmanıza yardım ederken ihtiyacınız olan görüntü netliğini sağlamak için optimize edilmiş olan denenmiş ve güvenilen GE görüntüleme zinciriyle en baştan tasarlamaktadır. Doz azaltma özelliklerimiz, bilgiye dayalı kararlar vermeniz için gereken klinik ayrıntıları korurken doz ayarlarını masa yanından kolaylıkla optimize etmenizi ve kişiselleştirmenizi sağlar. Ancak doz yönetimini iyileştirmek GE Şablonu dediğimiz bir strateji gerektirir. Minimal invazif prosedürler için düşük dozlu görüntüleme teknolojileri içerir, ancak bunların etrafındaki kişileri, kültürü ve süreçleri de göz önüne alır.
Daha fazla bilgi alın.Basit, merkezi, otomatik kontroller


Sisteminizi ve görüntülerinizi entegre, sezgisel masa yanı kontrolleriyle kontrol edin. Central dokunmatik ekran, basit menüleriyle tamamen masa yanında birçok sistem fonksiyonunu kontrol etmenizi, sistemi konfigüre etmenizi, görüntüleme parametrelerini değiştirmenizi, büyük ekran monitörünüzü kontrol etmenizi ve ileri uygulamaları yönlendirmenizi sağlar. Rahat, kavraması kolay kontrol düğmesi masayı kaydırmayı, gantriyi pozisyonlandırmayı ve prosedürleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.

Hepsi bir arada büyük ekran monitör


Tam renkli 142 cm (56 inç) diyagonal 8 megapiksel tıbbi sınıf büyük ekran, birden fazla kaynaktan birden fazla görüntüyü görüntülemenize olanak tanır. Innova Central dokunmatik ekranla masa yanında kolaylıkla değiştirilebilen 120'ye kadar özelleştirilmiş düzen elde edin. İhtiyacınız olan klinik odağı elde etmek için ayrıntı veya pikselleşme kaybı olmadan rahatlıkla yakınlaştırma yapın.


Klinik Uygulamalar

Güçlendiren araçlar

GE Healthcare, laboratuvar verimliliğinizi artırmaya yardım etmek ve karmaşık prosedürleri planlarken, yönlendirirken ve değerlendirirken klinik güveni geliştirmek için tasarlanmış tam bir ileri uygulamalar paketi sunar. Bu uygulamalar girişimsel prosedürlerin tümünde çalışmakla birlikte belirli zorluklara yanıt vermek için geliştirilmiştir. Girişimsel radyolojideki muhteşem yeniliklere bir örnek, CT, MR veya 3D rotasyonel görüntülerden gelen 3D hazırlanmış veri setleriyle canlı floroskopik görüntüleri üst üste getiren Innova Vision'dır.

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Innova Breeze

Bolus takibini basitleştirin ve otomatik hale getirin
InnovaBreeze*, kontrast bolusu değişken kaydırma hızı kontrolü kullanarak gerçek zamanlı olarak takip etmenizi sağlayan subtraksiyonlu periferik vasküler görüntüleme tekniğidir. Dedektör boyutuna bağlı olarak, ince damarları yüksek kaliteyle görüntülerken her iki bacakta da bolusu kaydedebilirsiniz. Bölünmüş piksel kaydırma her bir bacağı ayrı olarak ayarlamanıza ve hasta hareketlerini telafi etmenize yardımcı olur.

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Innova 3D

Girişimsel laboratuvarda 3D görüntüleme gerçekleştirin
Innova 3D, rotasyonel anjiyografiden 3D görüntüleme sağlayarak karmaşık vaskülatürü girişimsel laboratuvarda net şekilde görüntülemenize olanak tanıyan bir çekim modudur. Tüm doku yoğunluğu aralığı boyunca iyi uzaysal çözünürlük gösteren yüksek kontrastlı 3D görüntüler sağlar. Advantage Workstation'daki tercih edilen parametrelerinizle otomatik olarak rekonstrükte edilir. Böylece analiz araçlarının tümüne erişmeniz sağlanır.
Daha fazla bilgi alın

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Advantage Paste

Alt uzuv arterlerindeki dijital çekimlerin yüksek kaliteli tam bacak görünümünü elde edin
Advantage Paste bir seri görüntüyü otomatik olarak tek bir görüntü şeklinde birleştirir. Görüntü tüm bolus takibi çekiminden rekonstrükte edilir. Büyütme ve piksel kaydırma için post-proses araçlar mevcuttur.
Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Innova Vision

Canlı 3D kılavuzluğu
Innova Vision CT, MR veya 3D rotasyonel görüntülerden gelen 3D hazırlanmış veri setleriyle canlı floroskopik görüntüleri tek tıkla üst üste getirir. Bu 3D roadmap uygulaması cihazları karmaşık anatomilerde yönlendirmenize yardımcı olur.
Daha fazla bilgi alın

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Blended Roadmap

Karmaşık anatomide net bir şekilde gezinin
Bu hızlı, kolay ve potansiyel doz ve kontrast tasarruflu roadmap uygulaması, herhangi bir Dijital Subtraksiyonlu Anjiyografi veya InnovaBreeze* bolus görüntüsünü 2D floroskopiyle üst üste getirerek kılavuz tellerin ve cihazların damarlarda ilerlemesini görüntülemenize yardım eder. Gerçek zamanlı piksel kaydırma, hasta hareketini hızlıca düzeltir. Damar transparanlığı ve görüntü yataylaştırma floroskopi sırasında ayrı ayrı Central dokunmatik ekrandan anında ayarlanabilir.

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Innova TrackVision

Güvenle ilerleyin
Innova TrackVision, prosedürleriniz sırasında canlı 3D iğne kılavuzluğu sağlar. İğneyi canlı floroskopinin üstüne getirilmiş planlı bir trajectory'de ilerletmenizi ve istenilen yoldan sapmaları görüntülemenizi sağlar.
Daha fazla bilgi alın

Prosedürler

Yalancı anevrizma koilleme (diz altında)

Bu olgunun en büyük zorluğu, yalnızca yalancı anevrizmaya bağlanan damarların tümünü koillerken ultra ince damarlardaki ilgilenilen noktaya çevre dokulara zarar vermeden gidebilmektir.

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Planlayın

InnovaBreeze* ile bolusu gerçek zamanlı olarak kaydedebilir ve bacak boyunca takip edebilirsiniz. Kan akışını görüntülemenize ve yalancı anevrizmayı keşfetmenize yardımcı olur. Innova 3D çekimi gerçekleştirebilir ve yalnızca ilgilenilen küçük damarları ve anevrizma kesesini segmentleyebilirsiniz. Ardından anevrizmanın tam boyutunu belirlemek için ölçüm aracını kullanabilirsiniz. Bu 3D segmentasyonu tek tıklamayla Innova Vision'a aktarabilirsiniz.

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Yönlendirin

Kateterinizi ve koillerinizi 3D anatomi örtüsüyle yalancı anevrizmaya doğru yönlendirin. Yalancı anevrizmanın içine veya anevrizmadan dışarı potansiyel sızmaları görmek için Dijital Subtraksiyonlu Anjiyografi görüntüsü kullanabilirsiniz.
Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Değerlendirin

Prosedürün sonunda koillerin ilk anevrizma kesesine kıyasla nasıl yerleştirildiğini görmek için ikinci bir Innova 3D çekimi gerçekleştirebilir, koilleri segmentleyebilir ve bunları operasyon öncesi görüntülerle birleştirebilirsiniz.

İlyak anjiyoplasti

Anjiyoplasti prosedürü gerçekleştirmek üzere olduğunuzda, cihazlarınızı optimum şekilde yönlendirmenizi ve pozisyonlandırmanızı sağlamak için damar patensisini anlamak her zaman önemlidir. Planlama fazı da doğru kan akışını geri getirmek için gereken stenti seçmede yardımcı olacaktır. Prosedürün geri kalanı tamamen stent yerleştirme ve her gün kullandığınız araçlarla uygun kurulumu kontrol etmeyle ilgilidir.

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Planlayın

Yönlendirin

Değerlendirin

Damar çapının endovasküler yaklaşımına
izin verecek kadar geniş olup olmadığını kontrol etmek için prosedürünüzü VesselIQ* Xpress ile planlayın. Damarın düzleştirilmiş ve kesit görünümünde stent uzunluğu ve çapını
belirleyin.

Kateterinizi ve stentinizi, kontrast ve doz tasarrufu yapmak için önceden çekilmiş bir görüntüye bağlı olarak damar boyunca Blended Roadmap ile yönlendirin.

Operasyon öncesi 3D çekimini operasyon sonrası 3D görüntüsüyle karşılaştırarak Integrated Registration ile stent yerleştirme ve pozisyonlandırmasını değerlendirin.

Uterin Fibroid Embolizasyonu

Uterin fibroidlerin embolizasyonu girişimsel radyoloji toplulukları arasında fazlaca benimsenmiş minimal invazif bir tedavidir. Besleyen damarları belirlemek ve embolizasyon noktasına gitmek, karmaşık olgularla uğraşırken ve özellikle hastaya verilen radyasyon dozu önemliyken zor olabilir.

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Girişimsel Radyolojiye Yönelik Innova IGS 540

Planlayın

Yönlendirin

Değerlendirin

Karmaşık olgularda uterin fibroid boyutuyla şeklini ve embolize edilecek damarları belirlemek için düşük dozlu Innova 3D görüntülemeyi ve
Entegre Kayıtlı MRI'ı
kullanabilirsiniz. Prosedür için optimum angülasyonu
seçebilir ve gantri konumunu
otomatik olarak seçebilirsiniz.

Innova Vision canlı 3D kılavuzluğu kullanarak, canlı floroskopik görüntülerin üstüne
bindirilen 3D modellerle
nihai kesinlikle anatomide kateteri
yönlendirmenizi sağlar. Embolizasyon noktasına daha hızlı ulaşarak doz ve kontrast tasarrufu yapmanızı
sağlar.

Embolizasyonun ardından kan akışındaki etkiyi görmek için embolizasyon öncesi ve sonrası Dijital Subtraksiyonlu Anjiyografi görüntülerini kullanabilirsiniz. Bu, uterin fibroidin kan akışından tamamen izole edilip edilmediğini belirlemenizi sağlar.

Overview

See. Your way. Clearly.

The Innova* IGS 540 unites image quality, a large field of view for vascular and interventional imaging, built-in protocols and advanced imaging features, making it well-suited for a wide range of procedures. With it you can set, customize, manage and personalize radiation dose exposure efficiently - while maintaining exceptional image quality.

Clinical image acquired on Innova 4100 IQ

The Innova IGS 540 offers:

 • Excellent anatomical coverage with the largest detector size of the Innova Family:  41cm x 41cm detector boasts a large field of view for vascular and interventional imaging, covering more anatomy with fewer runs than smaller detectors for efficient use of contrast and dose
 • Excellent image quality with a comprehensive set of image acquisition and processing management tools to truly cater to your procedure
 • Choose among multiple acquisition possibilities with Fluoro, Innova CT, Innova 3D, DSA and more
 • More than 20 advanced applications tailored by procedure
 • Multimodality images display and management to increase the information available in real time
 • Simple control of the system and images with Innova’s integrated and intuitive tableside controls to trim your workflow so you can focus on the patient
 • Flexible gantry design to accommodate a wide range of room designs with monitor and table positioning designed for ease in patient access
 • Service capabilities that can identify and resolve service events before you even notice them

 

Workflow

Trim Your Workflow

Tableside Controls: Simple. Centralized. Automated.

Control your system and images with Innova’s integrated, intuitive tableside controls. GE’s exclusive Send Angle feature automatically sends the gantry to the correct position helping to save time.

Clinical image acquired on Innova 4100 IQ

Easy and Convenient 3D Acquisition, Guidance and Navigation

 • Help avoid retakes and cover full anatomies with its large volume 3D.
 • Analyze and plan procedures using the AW Workstation.
  • Compare 3D acquisitions from other modalities, including CT, MR and PET, with full processing and control right at tableside.
  • Simultaneously display a multi-volume load of several Innova 3D and Innova CT images, or compare Innova CT images to multimodality images.
  • Register 3D volumes from multiple modalities to increase the information available in real time during interventions.
 • Overlay 3D models on your live fluoro and guide your catheters in complex and tortuous anatomy with Innova Vision in-room overlay.
 • Choose any other multi-modality pre-acquired 3D models (CT, MR) to overlay on fluoro without the need of an Innova 3D acquisition, potentially saving dose and contrast media injection.

All-in-one Large Display Monitor

Increase size with zooming ability on the Large Display Monitor:

 • Display multiple images from multiple sources
 • Zoom in without loss of detail or pixilation
 • Get 120 customized layouts easily changeable at tableside

Peripheral Vascular

See. Your way. Clearly.

Innova IGS has been designed with GE's latest technologies and its advanced applications will help enable you to extend capabilities as your practice evolves.

Below the knee

With its 41x41cm detector a single image can cover both legs, while being able to image thin vessel with high quality imaging.

Plan Guide Assess
Determine the appropriate treatment for long infrapopliteal lesions. InnovaBreeze* is a substrated peripheral vascular imaging technique that lets you follow the contrast bolus in real time with a variable-planning-rate control. 41-cm detector allows you to chase and capture bolus in both legs - even with differing flow rates - potentially reducing contrast and radiation dose. Drive devices confidently across tortuous, thin, fragile vessels. Innova Vision enhances visualization of both the 2D fluoroscopic and 3D images from Innova 3D, CT or MR. Assessing the deployment of stents is critical for minimizing the risk of future adverse events.

Uterine Fibroid Embolization

Plan Guide Assess
Innova3D or any other 3D pre-acquired 3D modality imaging Guide your catheter in complex and delicate areas. Assess embolization of the Fibroid. Post-op CT, Innova CT

Clinical image acquired on Innova 4100 IQ

Interventional Oncology

Targeting Treatments with Confidence for Endovascular Procedures

GE’s Image Guided Systems (IGS) for Interventional Radiology showcase excellent image quality, exceptional dose efficiency, and the tools you need to help plan, guide and assess with confidence.

Plan Guide Assess
It's critical to discriminate the arterial pedicles feeding a tumor. Integrated Registration on Advantage Workstation* VolumeShare provides easy comparison of 3D images from CT, MR, PET, SPECT, and Innova CT data. Drive devices confidently across tortuosities and bifurcations. Clinicians must know exactly where they are in the vessel tree. Innova Vision, enhances visualization of both the 2D fluoroscopic and 3D images from Innova 3D, CT, or MR. Assess your procedure with integrated registration providing easy comparison and registration of 3D anatomical images from multiple modalities.

Progress with Confidence

InnovaTrackVision is an advanced application that provides real-time guidance capabilities to support needle interventions. Visualize needle advancement in real time based on X-ray images fused with predefined 3D trajectories and 3D anatomy.

Plan Guide Assess
Plan bone procedures using trajectory planning and Innova CT. Guide bone procedures using InnovaTrackVision. Assess bone procedures using Innova CT.

Navigate During Complex Needle-based Procedures

The Veran IG4** system’s four-dimensional capabilities allow the system to capture and display three-dimensional images that take respiratory motion into account. You can take advantage of advanced visualization integrated with your instrumentation to provide real-time feedback – to assist with confidence in planning complex procedures.

Clinical image acquired on Innova 4100 IQ

Hybrid OR

Within the Hybrid OR, the Innova IGS 540 expands your capabilities.

 • Conduct more procedures in one room with flexible patient access.
 • See more, clearly with excellent anatomical coverage and detector efficiency.
 • Enhance confidence with advanced imaging capabilities and a solution that meets aseptic requirements.
 • Simplify installation with a floor-mounted solution that fits your OR.

Flexibility: One Room, Multiple Uses

 • The adaptive system positioning enables flexible patient access for cut down management, during imaging and for open surgery configurations.
 • The OR table is designed to be protected against ingress of liquid and complies with leakage currents limits according to the international standard for operating table (IEC 60601-2-46).
 • Table accessories are easy to manipulate during open surgery , helping anesthesia management and patient comfort.
 • Innova integrates easily in the OR environment meeting asceptic requirements and compatible with laminar flow.

(T)EVAR

Plan Guide Assess
Understand patient anatomy and plan appropriate therapy strategy. Obtain visualization of anatomy and key measurements with VesselIQ* Xpress; manipulate CT or Innova 3D images at tableside. Use visualization techniques to help navigate in the anatomy and deliver planned therapy. Get real time guidance with Blended Roadmap, Innova Vision technologies and direct control from tableside. Perform postoperative assessment and annual surveillance with postoperative DSA or Innova 3D Imaging, and monitor the size of the aneurysm sac with VesselIQ Xpress.

Clinical image acquired on Innova 4100 IQ

Clinical Images

Plan
Guide
Assess
Plan uterine fibroid embolization (UFE) with Integrated Registration Guide uterine fibroid embolization (UFE) with Innova Vision Assess uterine fibroid embolization (UFE) using pre- and post-op DSA
Plan your cementoplasty using the Trajectory Planning tool from Innova TrackVision Guide your cementoplasty with Innova TrackVision Assess your cementoplasty with Innova CT
Plan your transarterial chemoembolization (TACE) with Integrated Registration Guide your transarterial chemoembolization (TACE) with Innova Vision Assess your transarterial chemoembolization (TACE) with Innova CT

Clinical image acquired on Innova 4100 IQ


İlgili

Referanslar

Clinical Applications

Videos