Genel Bakış

Doz yönetiminin iyileştirilmesi için bir strateji gereklidir, bu stratejiye GE Blueprint adını veriyoruz.

Bu yaklaşım minimal invazif prosedürler için düşük dozlu görüntüleme teknolojilerini içerir; bununla birlikte insanları, bu insanların kültürlerini ve kullanılan süreçleri de dikkate alır. Doz yönetimi çözümlerimiz, sağlık kuruluşlarına kapsamlı ve aydınlatıcı doz bilgileri sağlayarak radyasyon yönetimi için proaktif bir yaklaşıma olanak tanır.

İnovasyonlar

Dose Map

İnceleme boyunca tahmini kümülatif lokal hasta dozunu görüntüleyin
Dose Map, GE Healthcare anjiyografi sisteminizde gerçekleştirilen prosedürler esnasındaki tahmini lokal kümülatif dozu kaydeder ve görüntüler. Hesaplama ve kümülatif lokal doz kullanıcı isteği üzerine ya da konfigüre edilen eşiğe ulaşıldığında görüntülenir, ayrıca inceleme süresince lokal kümülatif doz dağılımını ve ışının mevcut projeksiyonunu belirten bir görüntü sağlanır. 

 

 

Werner Van den Eynde, Tıbbi Direktör
CTO'lar, çoklu stentleme, kompleks ablasyonlar ve cihaz implantasyonu gibi olgular başta olmak üzere, girişimler sırasında lokal dozun düzenlenmesi önemli bir zorluk teşkil edebilir.

 

 

Gokhan Gunes, Stratejik Yönetici
Doz yönetiminin iyileştirilmesi için bir strateji gereklidir, bu stratejiye GE Blueprint adını veriyoruz. GE Dose Map gibi görüntüleme ve kayıt araçları da bunu yeni bir seviyeye taşımamızı sağlıyor.

 

 

Monique Attali, Mühendis, Program Yöneticisi
Doz dağılımı bir hasta vücudu modeline yansıtılır, bu model referans monitöründe canlı görüntünün yanında yüksek çözünürlüklü bir harita olarak gösterilir.


 

 

Anne Bessou, Klinik Bilim İnsanı
Kümülatif lokal doz dağılımını etkileyebilecek çok sayıda değişkenin dahil edildiği güçlü bir algoritma oluşturduk. Sonuç olarak inceleme süresince görüntülenen, son derece başarılı bir kümülatif lokal doz dağılımı haritası elde ettik.

 

 

Francisco Sureda, Baş Mühendis
Dose Map'in tasarımında doz bilgilerini hekimlerin iş akışlarına entegre etmeyi hedefledik ve hekimin dikkatini dağıtmayacak veya prosedürü kesintiye uğratmayacak bir konumda görüntülenmesine dikkat ettik.   

Doz Azaltma Özellikleri

Doz azaltma özelliklerimiz, bilgiyle desteklenen kararlar vermenize yardımcı olacak klinik ayrıntılara erişiminizi korurken doz ayarlarını masa yanından kolayca optimize etmenizi ve kişiselleştirmenizi sağlar.


Doz Kişiselleştirmesi1
GE Healthcare anjiyografi sisteminiz için en fazla beş adet otomatik ekspojür tercihi arasından seçim yapın2. Ayrıca herhangi bir klinik protokol için bu tercihlerde değişiklikler yaparak3 birden çok prosedüre ve birden çok kullanıcıya yönelik özelleştirmeler sağlayabilirsiniz.


InnovaSense1
Akıllı bir dedektör ile gantri hareketini değerlendiren ve görüntü reseptörü için hastaya göre en iyi pozisyonu seçen ileri bir hasta konturlama teknolojisidir. Sistem, reseptör ile hasta arasındaki mesafeyi azaltarak görüntüleme geometrisini optimize eder ve hasta radyasyon maruziyetinin azaltılmasına yardımcı olur.

GE Blueprint for Interventional IGS InnovaSense video


Fluorostore1
Tek bir düğmeye bastığınızda son 450 floroskopik görüntüyü içeren döngüleri saklamanızı ve anında görüntülemenizi sağlayarak ekstra görüntü ve doz kullanımı ihtiyacını azaltır. Bu da frame hızına bağlı olarak 15 ila 60 saniyelik bir görüntüleme süresine karşılık gelir.


Sanal kolimasyon1
İlave doz ekspojürüne gerek kalmadan kolimatör konumunu önizlemenizi sağlayarak ekspojürleri azaltmanıza yardımcı olur. Gerekenden daha küçük bir görüntüleme alanı (FOV) kullanmaktan kaçınmanıza ve kolimatör bıçaklarını irradyasyon olmadan konumlandırmanıza olanak tanır. Sanal kolimasyon, canlı görüntü üzerinde (canlı bir görüntü, bir LIH ya da bunlardan hiçbiri olmayabilir) belirtilen çizgilerle bıçakların konumunu görüntülemenizi sağlar.


1. Özelliklerin tamamı tüm pazarlarda sunulmayabilir. Belirtilen özelliklerden bazıları opsiyoneldir.
2. Şu ülkeler hariçtir: Almanya, İsviçre, Avusturya, Yeni Zelanda. Bu ülkelerde bu liste 3 tercih ile sınırlıdır.
3. Ekipmanınızın servisinden sorumlu kuruluştan talepte bulunmanız gerekir.

Doz Farkındalığı Çözümleri

GE'nin doz çözümleri, sağlık kuruluşlarına kapsamlı ve aydınlatıcı doz bilgileri sağlayarak radyasyon yönetimi için proaktif bir yaklaşıma olanak tanır.


Dose Map1
GE Healthcare anjiyografi sisteminizde gerçekleştirilen prosedürler esnasındaki tahmini lokal kümülatif dozu kaydeder ve görüntüler. Hesaplama ve kümülatif lokal doz kullanıcı isteği üzerine ya da konfigüre edilen eşiğe ulaşıldığında görüntülenir, ayrıca inceleme süresince lokal kümülatif doz dağılımını ve ışının mevcut projeksiyonunu belirten bir görüntü sağlanır.


Innova Dose Reports
Her bir girişimsel sistemden alınan doz özeti bilgilerini sağlar ve e-posta yoluyla düzenli olarak doz raporları iletir. Tanımladığınız eşiği aşan belirli hasta incelemelerindeki doz profillerini ve prosedüre bağlı doz raporlarını görebilir, yüksek doz olgularını tanımlayabilir, ayrıca hasta radyasyon dozu seviyelerini yayımlanmış referans doz seviyeleri ile karşılaştırarak takip edebilirsiniz. Kritik bilgiler kapsamlı raporlarda birleştirilir; böylelikle prosedürlerin uygulanışı, prosedür başına doz kullanımı, aylık doz uygulaması trendleri, karşılaştırmalı değerlendirmeler ve daha fazlası kullanıcıya yansıtılır.


DoseWatch1
Birden çok görüntüleme modalitesi ve farklı üreticilerin sistemlerinden alınan hasta seviyesi radyasyon dozlarını yakalayan, izleyen, raporlayan ve takip eden bu radyasyon yönetimi çözümü, hasta bakımını optimize etmenize yardımcı olur. DoseWatch çeşitli markalardaki ekipmanlardan alınan Girişimsel, Mamografi, Radyografi, BT ve Floroskopi modalitelerini izler; bu sayede prosedürler arası tutarlık sağlayabilir, farklılıkları azaltabilir, ayrıca görüntü kalitesinden ödün vermeden hastalarınızı korursunuz. Hem hastanenize hem de hastalarınıza hitap eden bir sistemdir.

hakkında daha fazla bilgi alınDoseWatch.


RaySafe i21,2
Tıbbi personele maruz kaldıkları radyasyon miktarı hakkında gerçek zamanlı bilgi sunan, ayrıca personelin zaman damgalı doz verilerine erişmelerini sağlayan bir aktif dozimetri sistemidir. Radyasyon maruziyeti hakkında kolayca erişilebilen gerçek zamanlı bilgiler sağlayan RaySafe i2, personelin maruz kaldığı radyasyon dozunu en aza indirecek şekilde hareket etmesine yardımcı olur.1. Özelliklerin tamamı tüm pazarlarda sunulmayabilir. Belirtilen özelliklerden bazıları opsiyoneldir.
2. Bu ürün RaySafe tarafından üretilmekte ve GE tarafından dağıtılmaktadır.

Doz Verimi Teknolojileri

GE olarak bizler; ihtiyaç duyduğunuz görüntü netliğini sağlamak için optimize edilen, denenmiş ve güvenilir GE görüntüleme zinciri ile sistemlerimizi temelden tasarlıyor, aynı zamanda dozları mümkün olduğunca düşük seviyelerde tutmanıza yardımcı oluyoruz.

 

Detective Quantum Efficiency
Tescilli düz panel anjiyografi dedektörü, klinik çalışmalarda kullanılan kontrast ve doz sınırlı görüntülemelerde dedektör performansı ölçüsü olarak uluslararası anlamda kabul gören Detective Quantum Efficiency (DQE) bakımından sektördeki en yüksek parametrelerden birini sağlar. Yüksek düzeydeki bir DQE değeri, doz değişikliği yapılmadan görüntü kalitesinin iyileştirilmesini veya aynı görüntü kalitesinin daha düşük bir dozda elde edilmesini sağlar.  

 

Düşük dozlarda bile son derece etkili bir dedektördür.  
GE'nin girişimsel sistemleri, girişim yapan hekimlerin birçok durumda şaşırtıcı başarılara imza atmalarını sağlar. Bunlardan bazıları son derece zorlu olmaktadır. Hekimler radyasyon maruziyetinin en aza indirilmesinin kritik önem taşıdığı çok uzun prosedürler gerçekleştirmenin yanı sıra, mükemmel bir görüntü kalitesine ihtiyaç duyulduğu inme gibi hayati risk içeren acil durumlarla da karşılaşmaktadır. Kalp gibi hareketli yapıları, karaciğer gibi geniş organları ve beyin damarları gibi küçük anatomileri tedavi etmeleri gerekmektedir. Bizler GE'de her bileşenin birlikte ve uyum içinde çalışması için optimize edildiğinden emin olmak, aynı zamanda görüntü kalitesi ve doz arasındaki mümkün olan en iyi dengeyi sağlamak amacıyla girişimsel sistemlerimizde kullanılan görüntüleme zincirinin tamamını geliştirmeyi seçtik.

 

 

Yüksek Güçte Floroskopik X-Işını Tüpü
Yüksek güce ve ısı dağılımı özelliğine sahip floroskopik X-ışını tüpünün sağladığı X-ışını sertleştiren spektral filtrasyon sayesinde, yüksek derecede monokromatik ve etkili bir ışın elde edilir. Daha sert olan bir X-ışını, vücudun daha az ışın absorbe etmesine ve radyasyonun en aza indirilmesine yardımcı olur.

 

 

Bakır Spektral Filtreler
Kolimatörde bulunan bakır spektral ışın filtreleri çeşitli kalınlıklarda sunulmaktadır, otomatik sistem kontrolünde olan filtreler çok yönlü ve uniform ışın sertleştirme performansı sağlar. Tüp teknolojisi ile bir arada kullanılan tüpler, verimli bir radyasyon dozu yönetimini mümkün kılar.

 

 

Dinamik Aralık Yönetimi
Dinamik Aralık Yönetimi (DRM); belirli görüntü bilgilerini çıkararak, arka plan kalınlıklarını dönüştürerek ve ardından ilgilenilen yapıları yeniden oluşturarak görüntüdeki kararma ve parlama sorunlarını en aza indirmek için tasarlanmıştır.