Genel Bakış

Eleştirel Düşünmeyi Güçlendirir

Innova* IGS 520 sistemi geniş aralıktaki elektrofizyoloji prosedürleri için özelleştirilmiş kapsamlı bir işlev paketi sunar. 20,5 x 20,5 cm (8,1 inç) kare düz panel dijital dedektörüyle kalbin ve odacıklarının mükemmel şekilde görüntülenmesini sağlar. Sistem dozu mümkün olduğunca düşük tutmanıza yardım ederken ihtiyacınız olan görüntü netliğini sağlamak için en baştan tasarlanmıştır. Sisteminiz için beşe kadar otomatik ekspojür tercihinden seçim yapmaya1 yönelik araçları sağlayan Doz Kişiselleştirmesi2 gibi özellikleri içerir. Ayrıca herhangi bir klinik protokoldeki söz konusu tercihlerin tümünü değiştirerek3 çok prosedürlü, çok kullanıcılı özelleştirme sağlayabilir ve bilgiye dayalı kararları destekleyebilirsiniz.
Innova IGS 520, elektrofizyoloji prosedürleri için optimize edilmiş saniyede 3,75 çerçevelik floroskopik çekim modu içermektedir. İleri uygulamalarla ve entegre iş akışıyla donatılmış olan sistem, sizi prosedür iş akışını verimli hale getirecek özelliklerle güçlendirir ve karmaşık prosedürleri güvenle gerçekleştirme yeteneğinizi geliştirir.

Araçlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

  • 3D anatominin canlı floroskopik görüntüyle üst üste gelmesiyle cihazlarda
    canlı 3D kılavuzluk sağlayan Innova EPVision

  • EKG gating, CARTOTM haritaları ve daha fazlası olmak üzere masa yanında
    ihtiyacınız olan tüm bilgileri birleştiren CardioLab* entegre çözümü.

Avantajlar


Mükemmel anatomik kapsama alanı


Innova IGS 520, elektrofizyoloji prosedürlerine yönelik 20,5 x 20,5 cm (8,1 inç) kare düz panel dijital dedektörüyle 17,7 cm (7 inç) kare panellere kıyasla %38 daha fazla kapsama alanı sunar. Daha küçük dedektörlere göre daha az çalışma için tasarlanmış olan bu cihaz, daha fazla anatomiyi kapsayarak verimli kontrast ve doz kullanımı sağlar.

Yüksek Detective Quantum Efficiency (DQE) ile üstün görüntü kalitesi


Tescilli anjiyografi düz panel dedektörü, klinik tetkiklerde gerçekleştirilen kontrast ve doz sınırlı görüntülemelere yönelik uluslararası olarak tanınan bir indeks olan Detective Quantum Efficiency (DQE) için endüstrideki en yüksek derecelendirmelerden birini sunmaktadır. Yüksek DQE aynı dozda daha iyi kalitede görüntüler, daha düşük dozda ise aynı kalitede görüntüler sağlar.


Düşük doz için tasarım


GE, sistemleri dozu mümkün olduğunca düşük tutmanıza yardım ederken ihtiyacınız olan görüntü netliğini sağlamak için optimize edilmiş olan denenmiş ve güvenilen GE görüntüleme zinciriyle en baştan tasarlamaktadır. Doz azaltma özelliklerimiz, bilgiye dayalı kararlar vermeniz için gereken klinik ayrıntıları korurken doz ayarlarını masa yanından kolaylıkla optimize etmenizi ve kişiselleştirmenizi sağlar. Ancak doz yönetimini iyileştirmek GE Şablonu dediğimiz bir strateji gerektirir. Minimal invazif prosedürler için düşük dozlu görüntüleme teknolojileri içerir, ancak bunların etrafındaki kişileri, kültürü ve süreçleri de göz önüne alır.
Daha fazla bilgi alın.Basit, merkezi, otomatik kontroller


Sisteminizi ve görüntülerinizi entegre, sezgisel masa yanı kontrolleriyle kontrol edin. Central dokunmatik ekran, basit menüleriyle tamamen masa yanında birçok sistem fonksiyonunu kontrol etmenizi, sistemi konfigüre etmenizi, görüntüleme parametrelerini değiştirmenizi, büyük ekran monitörünüzü kontrol etmenizi ve ileri uygulamaları yönlendirmenizi sağlar. Rahat, kavraması kolay kontrol düğmesi masayı kaydırmayı, gantriyi pozisyonlandırmayı ve prosedürleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.

Hepsi bir arada büyük ekran monitör


Tam renkli 142 cm (56 inç) diyagonal 8 megapiksel tıbbi sınıf büyük ekran, birden fazla kaynaktan birden fazla görüntüyü görüntülemenize olanak tanır. Central dokunmatik ekranla masa yanında kolaylıkla değiştirilebilen 120'ye kadar özelleştirilmiş düzen elde edin. İhtiyacınız olan klinik odağı elde etmek için ayrıntı veya pikselleşme kaybı olmadan rahatlıkla yakınlaştırma yapın.


Klinik Uygulamalar

Güçlendiren araçlar

GE Healthcare, laboratuvar verimliliğinizi artırmaya yardım etmek ve karmaşık prosedürleri planlarken, yönlendirirken ve değerlendirirken klinik güveni geliştirmek için tasarlanmış tam bir ileri uygulamalar paketi sunar. Bu uygulamalar girişimsel prosedürlerin tümünde çalışmakla birlikte belirli zorluklara yanıt vermek için geliştirilmiştir. Elektrofizyolojideki muhteşem yeniliklere bir örnek, 2D X-ışını görüntülerini rotasyonel anjiyografi, MR veya CT'deki 3D modellerle dinamik olarak birleştiren Innova EPVision'dır.

InnovaSpin

Bir enjeksiyonla lezyonları görüntüleyin ve optimum açıyı seçin
InnovaSpin* tek cine çalışması ve kontrast enjeksiyonuyla tüm kalp odacığını ve koroner anatomiyi görmenizi sağlayarak kontrast ve radyasyon ekspojüründen korunmanıza yardımcı olur.
EKG çekimi

EKG sinyallerinin kardiyak gating için çekimi ve depolanması
EKG çekim paketi EKG sinyalleri için çekim ve depolama özellikleri sağlar ve kalp atış hızı değerini konsolda ve canlı monitörde görüntüler.

Innova 3D Kardiyak

Güveninize yeni bir boyut ekleyin

Innova 3D Kardiyak, karmaşık prosedürler sırasında sezgisel gezinme için kateter laboratuvarında hızlı 3D kardiyak anatomi çekimi ve rekonstrüksiyonu sunar. Sol atrium veya aort kökünün 3D modelini çekmenize ve rekonstrükte etmenize yardımcı olarak, güvenilir bir hasta anatomisi eşleşmesi sağlar ve en zorlu kardiyak girişimler için erişimi planlamanız için ihtiyacınız olan bilgileri sunar.

Innova EPVision

Elektrofizyoloji prosedürleri için canlı 3D anatomi görüntüleme
Innova EPVision, 2D X-ışını görüntülerini rotasyonel anjiyografi, MR veya CT'deki 3D modellerle (ör. 3D kardiyak modeller) dinamik olarak birleştirir. Elektrofizyoloji prosedürleri sırasında kılavuz tellerin, ablasyon kateterlerinin ve mevcut 3D haritalama teknolojisi tarafından görüntülenmeyenler dahil diğer cihazların lokalizasyonunu ve pozisyonlandırmasını destekler.

CardEP

Gelişmiş elektrofizyoloji prosedürler için verimli post-proses
CardEP*, Advantage Workstation'da kardiyovasküler ve elektrofizyoloji görüntülemenin uygulanmasına yönelik entegre post-poses görüntü analizi yazılımıdır. Bir veya birden fazla kardiyak fazı görüntü veri setinden kalp anatomisi ve pulmoner damarların kalitatif veya kantitatif değerlendirmeleri için 2D veya 3D kardiyak CT görüntülerini işlemenizi, görüntülemenizi, reformat etmenizi ve analiz etmenizi sağlar.
Daha fazla bilgi alın

Prosedürler

Elektrofizyoloji kateter ablasyonları

Kardiyak ablasyon, atrial fibrilasyon benzeri kalp aritmilerini düzeltmek için gerçekleştirilen invazif bir prosedürdür. Ablasyon genel olarak, kasıktaki bir damardan sokulan ve aritmiye neden olan anormal elektrik devreleri düzeltmek veya çizmek için kalbe ilerletilen uzun ve esnek tüpler olan kateterleri kullanır. Ablasyon sonuçta anormal elektik sinyallerinin kalpten geçmesini engeller ve normal kalp ritmini geri getirir.

Planlayın

Prosedürünüzü, aritmiye neden olan anormal dokuyu lokalize etmeye yardımcı olmak için kontrastla dolu atriumun dinamik floroskopik görüntüsünü sağlayan Innova Spin ile planlayın.

Yönlendirin

Prosedürünüzü, önceden çekilen bir 3D görüntüyü canlı floroskopik görüntünün üzerine getiren ileri roadmap uygulaması Innova EPVision 2.0 ile yönlendirin. Ek olarak, Innova EPVision 2.0 prosedür boyunca sizi daha fazla yönlendirmek için kalbin ablasyon noktalarını ve 3D haritalarını gösterir.

Değerlendirin

Prosedürün başarısını CardioLab'ı kullanarak değerlendirin. Bu program, klinik başarıyı sağlamak için ablasyon prosedüründen sonra EKG ve intrakardiyak sinyalleri incelemenize olanak tanır.

Yapısal elektrofizyoloji prosedürleri

Yapısal elektrofizyoloji prosedürleri en sık atrial fibrilasyon nedeniyle kalpte kan pıhtısı oluşma açısından daha fazla riske sahip hastalar üzerinde gerçekleştirilir. Kan pıhtıları birçok olguda sol atrial apendajda oluşur. Apendajın dışına taşınan pıhtı, hastadaki inme riskinin yükselmesine neden olabilir. Sol atrial apendajın kapatılması veya oklüzyonu bu taşınmayı engelleyip yüksek inme riskini azaltabilir.

Planlayın

Yönlendirin

Değerlendirin

Prosedürünüzü EP Xpress protokollerini kullanarak Advantage Workstation'da planlayın. Bu ileri yazılım önceden çekilmiş Innova Spin, CTA veya MRA'dan ölçüm almanıza olanak tanır. Bu, cihaz veya kement tekniği kullanılarak sol atrial apendajın doğru
oklüzyonunu sağlar. Embolize
edilecek doğru damarları segmentlemek ve belirlemek için, Innova CT HD
görüntülerine dayalı görüntüleyici.

Prosedürünüzü, cihazın uygun yerleştirilmesine yardımcı olarak önceden çekilen bir 3D görüntüyü canlı floroskopik görüntünün üzerine getiren
ileri roadmap uygulaması Innova EPVision
ile yönlendirin.

Prosedürünüzü floroskopi ve Innova Spin ile değerlendirerek cihazın uygun şekilde yerleştirilmesini sağlayın ve klinik başarıyı garantileyin.


İlgili

Referanslar