CT Koroner Anjiyografi

Bunun gibi bir EKG trasesi ile karşılaşsanız ne yapardınız?

GE Healthcare Optima FREEdom Clinical Case

Klinik Olgu

Hasta Öyküsü
Troponin artışı nedeniyle başvuran yaklaşık 70 yaşında bir kadın CTCA'ya girdi. Tansiyonu 56 ve 94 BPM arasındaydı ve Beta blokerlere karşı kontraendikasyonu vardı. Nefes tutamıyordu ve hareket ediyordu.

Çekim

  • Optima* CT660 FREEdom'da helikal çekim
  • SnapShot* Assit ve SnapShot* Freeze kullanma.
  • 70/300 arasında 100 kV mA modülasyon
  • ASiR %50
  • ECG Edit ayrıca görüntü kalitesini iyileştirmek için de kullanılmıştır
  • DLP = 300 mGy.cm / Eşdeğer doz 4,2 mSv1

Sonuçlar

GE Healthcare Optima FREEdom Klinik Olgu SonuçlarıGE Healthcare Klinik Olgu Kardiyak Görüntüleme
Bazı kalsifiye plaklarda Sol Anterior İnen (LAD) ve Sağ Koroner Arter'de (RCA) önemli stenoz bulunmuştur. Bu nedenle, posterior inen arter (PDA) ve posterior lateral damar (PLB) patenttir.

Sonuç
Koronerler analiz edildi ve tanı kondu. SnapShot Assist ve SnapShot Freeze'in yardımı olmadan tamamlanması mümkün değildi.

ICRP ile 0,014*DLP yetişkin göğüs faktörü kullanılarak elde edilmiştir.1.
Görseller Dr. Nikkhou, Creil-France izniyle.