Klinik WebinarPerioperatif Akciğer Koruma hakkında daha fazla bilgi alın


Bitişikteki formu doldurarak 26 Kasım TSİ 17:00'da web seminerine ka

tılmak

için kaydolun.


Dr. E. Futier
Estaing University Hospital,
Clermont-Ferrand, Fransa

 • Ventilasyon uygulanan hastalar için perioperatif akciğer koruması - neden, ne zaman ve nasıl

 • Klinik kanıt: IMPROVE çalışması

 • Hastalarınız için teoriden pratik kullanıma


Genel Bakış

Anestezi Sırasında Ventilasyonla İlgili Zorlukların Üstesinden Gelme

Günümüzde hastalar daha yaşlı ve daha kilolu olmalarının yanı sıra, riskli akciğerler gibi komplikasyonlara yakalanma olasılıkları da yüksektir. Bu durum, en rutin prosedürler sırasında dahi zorlukları önemli ölçüde artırmaktadır. Ventilasyon standartları, en kritik hastaların hatasız ve tepkiye duyarlı ventilasyona ihtiyaç duyduğu yoğun bakım ünitelerinde her gün test ediliyor. Bu nedenle, ameliyat masasında ventilasyon uygulamalarında müşteriler, anestezi ventilatörlerimizde de Engström* Carestation* ventilatörümüze benzer yoğun bakım ventilatör teknolojilerine güveniyor.

Uncompromised ventilation

Vital Kapasite ve Solunum Döngüsü

Vital Kapasite ve Solunum Döngüsü

Genel anestezi sırasında atelektazi oluşup ameliyattan sonra devam edebildiği ve bunun da önemli ameliyat sonrası komplikasyonlara ve ilave bakım masraflarına neden olduğu bilinen bir gerçektir.1

Atelektaziyi engellemek için yaygın uygulanan stratejiler arasında, Vital Kapasite ve Döngü Manevrası bulunmaktadır.

Bu şimdiye kadar, sağlık hizmeti veren kişi tarafından manuel olarak uygulanmaktaydı. Aisys CS2 ve Avance CS2 Bakım İstasyonları* sağlık hizmeti verenlere atelektazi durumunda yardımcı olmak için iki akciğer ventilasyonu prosedürü sunar.

Vital Kapasite prosedürü elle torba 'sıkma ve tutma' işlemini otomatikleştirir. Tekrarlayan atelektazinin engellenmesine yardımcı olması için prosedürün sonunda PEEP programlanabilir.

Döngü manevrası klinisyenin akciğer mekaniği manevrası tasarlamasına olanak tanır; böylece, klinisyenin kapanan havayollarını açmasına yardımcı olması için, PEEP programlanabilir artışlarla adım adım artırılabilir veya azaltılabilir.

1 Br J Anaesth 2003; 91: 61±72. Genel anestezi sırasında yeni atelektazi konseptleri.

Akış Gücü

Akış Gücü

FLOW POWER INSIDE, Engström* Carestation* yoğun bakım ventilatörüne benzer hızlı tepki süreleri sağlayan dijital kumandalı akış vanası sunar. Dijital akış uygulama teknolojisi ya da akış vanaları klinisyenlere şu konularda yardımcı olur:

 • Hedeflenen basınçlara hızla ulaşılması
 • Çok çeşitli hasta türlerinde gaz alışverişi için mevcut sürenin en üst düzeye çıkarılması

Bu nedenle, anestezi uygulama çözümlerimiz dijital kumandalı akış vanaları kullanır; bu teknoloji GE'nin Engström Carestation ve diğer lider birinci sınıf kritik bakım ventilatörlerinde bulunur. GE, birinci sınıf yoğun bakım akış vanası teknolojisi standardını tüm anestezi uygulama çözümlerine ekliyor.

GE'nin anestezi uygulama çözümleri, sınıfında lider solunum döngüsü kinetiğini standart olarak içerir. Aisys CS2 Carestation* ise, Et Control ve dikkatsizce yapılan hipoksik karışımlardan kaçınmak için akıllı "çember sistemi" hipoksik koruyucuyla anestezi uygulaması yönetimini bir üst düzeye çıkarır.

Aisys artık, klinisyenin anestezi etkisi altındaki hastaya yardımcı olması için yeni geliştirmeler ve iyileştirmeler içerir: Akciğer mekanik prosedürleri - vital kapasite solunum uygulamasını otomatikleştirme becerisi ve klinisyenin pnömotoraksı iyileştirmesine yardımcı olması için bir "klinik araç kiti".

ICU ventilation in OR

Neonatal Hastalar

Neonatal Hastalar

Neonatal hastalarda, etkili mekanik ventilasyonun uygulanması son derece zorlu olabilir. Neonatal fizyolojisi ve çok küçük fiziksel boyut, anestezi cihazıyla gelişmekte olan akciğerler arasında çok ince bir denge ve hassasiyet sağlanmasını gerektirir. GE anestezi sistemleri size şu şekilde yardımcı olur:

 • Her solukta hassas hacim ve hassas basınç uygulamasıyla zorlukları azaltma
 • Gelişmiş alarm yönetimiyle kelepçesiz endotrakeal tüpler kullanıldığında oluşabilen yanlış alarmları en aza indirme
 • Alarm yönetimini iyileştirme ve Aisys* Carestation*da neonatal ve pediatrik hastalar için özel olarak tasarlanmış akış algılama becerisi.

CPAP PSV

CPAP Basınç Destekli Ventilasyon

Kendiliğinden nefes alan hastalar için basınç destekli ventilasyon genel anestezide yaygın uygulama haline geldi. Basınç destekli ventilasyon size şu şekilde yardımcı olur:

 • İyileştirilmiş gaz dağıtımıyla inspiratuar akışı geliştirme
 • Hastanın mekanik ventilasyona bağımlılığını azaltma

GE, Aisys CS2 için yeni bir basınç destekli ventilasyon modu ekledi: Yoğun bakım kalitesinde basınç desteğini ameliyat masasına taşıyan CPAP PSV. CPAP PSV, hava yolunda ortam basıncından daha yüksek bir basıncın korunmasını sağlayarak hastanın kendiliğinden nefes almasına olanak tanır. Basınç destekli nefes sırasında, hasta nefesinin inspiratuar aşamasında ventilatör CPAP düzeyinin üstünde belirlenmiş basınç düzeyi sağlar. Hasta nefes alamaz duruma gelirse, klinisyen tarafından belirlenen bir minimum hız ve inspiratuar basınç hastanın ventilasyon ihtiyaçlarını karşılar. Hasta kendiliğinden nefes alabilir duruma döner dönmez, minimum hızda ventilasyon otomatik olarak CPAP PSV'ye geri döner.

CPAP PSV

İlgili

Karşıdan Yüklemeler

Avance CS2 Spec Sheet

PDF 133KB
 • Oluşturma Tarihi: 2/24/2014
 • Belge No: DOC1183602 Rev 7

Anaesthesia Drug Delivery Brochure

PDF 2MB
 • Oluşturma Tarihi: 11/30/2011
 • Belge No: JB25524TR