Genel Bakış

Kortikal Bileşenler

  • Bilinçsizlik dış dünya farkındalığının olmaması anlamına gelir. Genel anestezi sırasında hastanın uykuda olduğu bileşen budur.
  • Amnezi ameliyat sırasında hastanın hafıza kaybı anlamına gelir. Hastanın ameliyat sırasındaki olaylar hakkında hiçbir şey hatırlamaması zorunludur.

Subkortikal Bileşenler

  • Antinosisepsiyon sinir sisteminde nosiseptif proseslerin engellenmesi anlamına gelir. Analjezi, antinosisepsiyon sağlama tedavisidir.
  • Hareketsizlik hastanın hareket etmemesi anlamına gelir. Cerrahi alanın sabit kalmasını sağlamak için tam hareketsizlik sağlanmalıdır.
  • Otonomik stabilite aşırı hemodinamik tepkilerin olmaması anlamına gelir.

anestezi yeterliliği kortikal ve subkortikal bileşenler.

Entropi İzleme

Entropi ölçümü, bazı anestezik maddelerin etkilerinin izlenmesinde yardımcı olarak kullanılabilir. Yetişkinlerde, kullanıcının anestezi ilaçlarını bireysel ihtiyaçlara göre titre etmesine yardımcı olabilir ve anestezik kullanımının azaltılması ve anesteziden hızlı çıkılmasıyla ilişkilendirilebilir. Entropi izleme veri elde edilmesi ve ham elektroensefalografik sinyallerin (Durum Entropisi = SE) ve frontal elektromiyografik sinyallerin (Tepki Entropisi = RE) işlenmesine dayanır.

Bu ölçümü üreten cihaz E-ENTROPY Modülüdür.

Entropi Yayınları Referans Listesindeki diğer yayınlara bakın.

anestezi yeterliliği entropi izleme.

NMT İzleme

Yayınlanmış literatür, NMT ölçümlerinin klinisyenin anestezi sırasında dozajı optimize etmesine1 ve PACU'da solunum komplikasyonlarının iyileştirilmesini ve engellenmesini optimize etmesine yardımcı olabileceğine işaret etmektedir.1,2,3,4

1. Rezidüel nöromüskolar blok: unutulan ders. Bölüm II Rezidüel zayıflık riskini düşürme yöntemleri. Soriin Brull MD, Glenn Murphy MD. Anestehsia-Analgesia Temmuz 2010 Sayı 111 No. 1.
2. Nondepolarizan nöromüskolar blokajın İzlenmesi ve Farmakolojik Ters Çevrimi rutin olmalıdır. Ronald Miller MD, Theresa Ward BSN, RN . Anestehsia-Analgesia Temmuz 2010 Sayı 111 No. 1.
3. Nöromüskolar bloğun kanıta dayalı yönetimi. Mogensen MD DMSc FRCA, Casper Claudio MD PhD. Anestehsia-Analgesia Temmuz 2010 Sayı 111 No. 1.
4. Nöromüskolar İzleme: İkna olmak için hangi kanıtlara ihtiyacımız var? Donati, PhD, MD. Anestehsia-Analgesia Temmuz 2010 Sayı 111 No. 1.

nöromüsküler transmisyon nmt izleme anestezi yeterliliği

SPI İzleme

Cerrahi Pletismografi İndeksi (SPI)* cerrahi uyarılar ve analjezik ilaçların neden olduğu hemodinamik proseslere tepki veren bir parametredir. Yayınlanmış literatür SPI eşliğinde anestezinin daha düşük remifentanil tüketimi1, daha stabil hemodinamik1 ve daha düşük istenmeyen olay oluşumuyla1 sonuçlandığına işaret etmektedir.

SPI algoritması; E-PSM(P), E-PRESTN ve E-RESTN Modüllerinden elde edilen GE pletismografik sinyalinin iki bileşenini kullanır. SPI yalnızca özel GE SPO2 parmak sensörleri kullanılarak ölçülmelidir.

SPI Yayınları Referans Listesindeki diğer yayınlara bakın.

1. Chen ve ark.: Rutin genel anestezi sırasında Cerrahi Stres İndeksi kılavuzlu analjezinin standart klinik uygulama ile karşılaştırılması Anaesthesiology, V 112, No.5 2010.

cerrahi pletismografi indeksi spi izleme anestezi yeterliliği.

CARESCAPE Modüler Monitörler

GE'nin CARESCAPE modüler monitörlerinin yapılandırılabilir AoA parçalı ekranı, hemodinamik parametreler ve solunum gazı ölçümleriyle bir araya geldiğinde, hastanın durumunun kapsamlı bir görünümünü sunar.

Benzersiz AoA parçalı ekranında, Cerrahi Pletismografi İndeksi (SPI) ve SE değerlerini (Entropi ölçümünün bir bileşeni) bir araya getirip grafiğini çizen BalanceView görünümünü bulacaksınız. Bu görünüm, klinisyenin genel anestezi sırasında analjezik ve anestetik ilaçların etkilerini izlemesine yardımcı olur.

carescape monitörü parçalı ekran.