GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Kapat

Üzgünüz, ancak aramanız herhangi bir sonuç getirmedi

Arama Önerileri: Anahtar kelimelerinizi doğru yazdığınızdan emin olun

İzleme Çözümleri için Arayüzleme Taahhüdü

GE tarafından izleme çözümleri için Avrupa Komisyonu'na verilen taahhüt.

İzleme Çözümleri - Mevcut Belge Örnekleri

Seri Arayüz Veri Servis Kılavuzu

Bu Belgede Yer alanlar:

Seri Arayüz Veri Servis Kılavuzu, Unity Uyumlu Monitörlerden (Dash™, Solar 8000M/I™ veya Solar 9500™) veri edinmeye yönelik ayrıntılı protokol ve donanım arayüzleme bilgileri sağlar. Aşağıdaki veriler mevcuttur:

  • Hasta adı, hasta kimliği vb. dahil olmak üzere hastanın demografik bilgileri.
  • Sayısal Parametre Verileri 2 saniyede bir güncellenir. Ek veri ortalaması, çekim cihazında kullanılan algoritmaya bağlı olarak parametreden parametreye değişiklik gösterir. Sayısal Parametre Verilerine Kalp Atış Hızı, SpO2, Sistolik Kan Basıncı vb. dahildir.
    • İzlenen her bir parametre için mevcut alt ve üst sınır ayarları dahil olmak üzere parametre alarm sınırları.
    • İzlenen her bir parametre için Alarm durumu mevcuttur. Yüksek Kalp Atış Hızı, Asistol, Düşük SpO2 vb. örnek olarak verilebilir.
    • Anestezi Makineleri ve Ventilatörler gibi, UnityID veya Ocatanet üzerinden arayüzlenen üçüncü taraf cihazlardan veri alınabilir. Mevcut veri türleri, UnityID ve Ocatanet belgelerinde belirtildiği üzere üçüncü taraf cihazlar arasında değişiklikler gösterir.

Not: Verilere, monitörde görüntülenen Unity Time Master'a bağlı olarak zaman etiketleri yerleştirilir. Dalga formu verilerine seri port üzerinden erişilemez.

Arayüz Bilgileri Talebi: Bu protokole veya GE tarafından Avrupa Komisyonu Arayüzleme Taahhüdü kapsamında sunulan diğer arayüzlere ilişkin ayrıntılı protokolü edinmek isterseniz, aşağıdaki kişiyle iletişim kurun:

Matthew McManus